Zorginstellingen aan de slag met energiebesparing

november 1, 2012

Zorginstellingen aan de slag met energiebesparing

In gebouwen van zorginstellingen is vaak nog veel energie te besparen. Daarom start de NMU dit najaar een zogenoemde ‘community of practice’. Daarin kunnen zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente hun ervaringen delen.

In de community of practice komen thema’s aan de orde zoals het ‘laaghangend fruit’, terugverdientijden van grotere investeringen en zogenoemde ESCo constructies. ESCo’s zijn Energy Service Companies: dienstverlenende bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen overnemen van de klant. ESCo’s leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan.

De community of practice is één van de uitkomsten van de bestuurstafel ‘Kansen voor een sterke zorg: werk en verduurzaming!’ die plaatsvond op 1 oktober. Bestuurders van zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en de gemeente zetten daar een stap naar verdergaande Utrechtse samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en energiebesparing.

De gemeente Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn en heeft een ambitieus programma ‘Utrechtse Energie!’. Daarom vindt de gemeente de aandacht voor deze beide thema’s in de zorgsector een goede ontwikkeling.

Meer informatie?

Neem dan contact met Machiel van Dalen, NMU, via m.van.dalen@nmu.nl.