Zorgen over regeling mensen met zonnepanelen

december 13, 2017

Zorgen over regeling mensen met zonnepanelen

Gevaar

Maar in juli beloofde toenmalig verantwoordelijk minister Henk Kamp de regeling toch tot 2023 te laten bestaan en daarna af te bouwen. Het huidige kabinet lijkt daar weer aan te willen morrelen en toch in 2020 te willen stoppen. Maar daarmee komt, zo stellen de organisaties in een brief, de groei van zonne-energie en daarmee de energietransitie in gevaar.

Lokale energiecoöperaties

De afzenders zijn onder meer de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel UNETO-VNI, Natuur & Milieu, woningcorporatie Aedes, de Consumentenbond, de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, meer dan honderd lokale energiecoöperaties en Bouwend Nederland.

Alleen al de suggestie dat de regeling wordt afgeschaft zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen, stellen de organisaties. En dat wordt gevoeld bij installatiebedrijven die zonnepanelen bij particulieren plaatsen.

“Als minister Wiebes zich aan de salderingsbelofte houdt, zullen gewone gezinnen de veranderingen die hij hierna wil doorvoeren ook aandurven. De salderingsbelofte aan burgers verbreken zal veel meer kosten dan alleen geld,” zegt Marjan Minnesma, directeur van de eveneens bezorgde klimaatorganisatie Urgenda.