Zonneparken Werkhoven haalt bovengemiddelde score bij beoordeling NMU

november 27, 2019

Zonnepark Werkhoven scoort bovengemiddeld bij beoordeling NMU

Bewoners zijn goed betrokken geweest bij de vormgeving van het geplande zonnepark Werkhoven (gemeente Bunnik), blijkt uit een beoordeling door de NMU. De inpassing in het landschap en de inrichting scoren uitstekend. Wel had de locatiekeuze wellicht beter gekund. De plannen voor financiële participatie zijn op zich goed, maar nog onvoldoende uitgewerkt. De NMU vraagt de gemeenteraad van Bunnik daarom eerst harde afspraken te verlangen van de projectontwikkelaar, voor zij vergunningen verleent. De gemeenteraad bespreekt het plan op 2 december en besluit op 12 december.

Meepraten van de omgeving

Initiatiefnemer LC Energy heeft de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de plannen. Ze voerde individuele gesprekken met 22 huishoudens en organiseerde informatieavonden voor de omgeving en voor heel Bunnik. De kritiek en suggesties van bewoners zijn gebruikt om de plannen te verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van ruilverkaveling. Ter compensatie voor het landschapsverlies, gaven veel omwonenden aan gratis zonnepanelen op hun dak interessant te vinden – en die krijgen ze. LC Energy geeft aan de voorkeur te geven aan werken met lokale bedrijven, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sociale dienstverlening en lokale schapenboeren.

Voor het betrekken van lokale bewoners en organisaties scoort dit project bovengemiddeld (+). LC Energy krijgt niet de maximale score, omdat de gemaakte afspraken met bewoners niet zijn vastgelegd. Ook de afspraken met ondernemers en sociale instellingen zijn voor zover bekend nog niet definitief.

Meeprofiteren van de omgeving

Voorafgaand aan de bouw zal LC Energy via een investeringsfonds 50% van het Eigen Vermogen aanbieden aan omwonenden en de rest van Bunnik. Hiermee kunnen bewoners mee-investeren en meeprofiteren, zonder al te grote risico’s te lopen. LC Energy zou ook graag een deel van de opwek direct verkopen aan de omwonenden, via de Postcoderoos Regeling. Het blijft in de plannen onduidelijk in hoeverre dit nog zal worden uitgevoerd. Er zijn verder plannen voor de oprichting van een gemeenschapsfonds voor lokale initiatieven ter waarde van 70.000 euro. Deze voornemens klinken al met al positief, maar helaas is er nog niets over vastgelegd. Het is belangrijk dit alsnog te doen, voordat de vergunning voor het project wordt vastgesteld. Dit project krijgt daarom een gemiddelde score van (0).

Keuze van de plek

Het zonnepark komt op landbouwgrond en graslanden in het gebied ‘Noord van Oostromsdijkje’. Dit past daarmee binnen de gemeentelijke kaders. LC Energy heeft opties voor kavelruil onderzocht met een lokale boer en met LTO Nederland. Andere locaties bleken niet geschikt, of er was geen interesse. Een aantal omwonenden vindt het buitengebied van Bunnik niet geschikt voor zonne-energie, omdat dit het open landschap en het agrarisch karakter zou aantasten. Ook zijn enkele bewoners bang voor waardedaling van hun woning. LC Energy houdt echter vast aan de gemeentelijke kaders.

De NMU ziet zonnepanelen liever verschijnen op ongebruikte grond dan op landbouwgrond. Het lijkt erop dat de projectontwikkelaar een duidelijke voorkeur had voor deze locatie, maar wel bereid is geweest het project zoveel mogelijk aan te passen aan de karakteristieke kenmerken van het landschap en de wensen van de omwonenden. Dit levert een neutrale score op (0).

Natuur en landschap

Het park tast geen natuurwaarden aan. Er komen diverse ecologische zones in en rond het park, met aandacht voor flora en fauna in het gebied. Ook komen er fruitbomen en een schapenweide. Dit alles kan ook een bijdrage leveren aan de recreatieve waarde van het gebied. Ook zullen er rondleidingen en presentaties worden georganiseerd voor basis- en middelbare scholen, over klimaatverandering en de energievoorziening.

De brief aan de gemeenteraad en de beoordeling zijn hier te downloaden (PDF).

Zie ook het artikel over de Vlowijker Zonneweide.

Tags:

Meer weten? Neem contact op met het NMU Energieteam!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst 06 16 878 023 E-mail