Zonnepanelen op sportzaal De Waterlelie in Nieuwegein

juli 3, 2017

Zonnepanelen op sportzaal De Waterlelie in Nieuwegein

Sportzaal de Waterlelie draait sinds kort op zonne-energie! Wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein nam op 3 juli 92 zonnepanelen in gebruik, samen met groep 7 van de Lucas Batau school. Verder zijn het afgelopen voorjaar zonnepanelen geplaatst op Sporthal Galecop en het Recyclingstation – bij elkaar 345 zonnepanelen op drie daken. Dit alles met ondersteuning van het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU.

‘Met dit initiatief laten we als gemeente zien dat investeren in zonne-energie loont,’ zei Snoeren. ‘We hopen dat meer inwoners, bedrijven en organisaties in Nieuwegein dit voorbeeld volgen. Verduurzamen van energie levert een belangrijke bijdrage op weg naar onze ambitie: een klimaatneutraal Nieuwegein in 2040.’ Naast lagere energiekosten voor deze gebouwen, draagt de zonne-energie ook bij aan minder CO2-uitstoot voor de stad, en aan bewustwording bij bewoners van Nieuwegein – waardoor zij zelf energie gaan besparen. Daarom zet de NMU zich ook enthousiast in voor dit soort projecten.

Rol NMU

‘Geweldig om al die panelen zoveel stroom te zien opwekken,’ zegt Wijnand Jonkers (NMU). ‘Wij ondersteunen graag bij het vol leggen van al die andere daken. In Nieuwegein, maar ook in andere gemeenten! Zo kunnen zij hun duurzame doelen bereiken én financieel profiteren.’

Het Servicepunt Energie Lokaal kan ondersteuning bieden bij:

  • berekenen businesscase
  • opstellen offertevoorwaarden
  • offerte uitvraag
  • aanvraag subsidie
  • begeleiding van begin tot realisatie.

Duurzame gebouwen

De 345 panelen leveren naar verwachting jaarlijks ruim 80.000 kWh op, wat gemiddeld voorziet in circa 70% van de elektriciteitsbehoefte van deze drie gebouwen. In de toekomst kan dit aandeel stijgen naar 100%, wanneer gebruik gemaakt wordt van zuinigere apparaten en installaties zoals led-verlichting. Dit zijn relatief eenvoudige maatregelen. Om volledig energieneutraal te worden moet uiteindelijk ook de warmtevoorziening aardgasloos worden gemaakt en verduurzaamd.

De Waterlelie maakt al gebruik van een zonneboiler, waarmee 50% wordt bespaard op warmte opwekking voor warm tapwater. Ook heeft de Waterlelie een groen dak, dat zorgt voor een verkoelende werking en de opvang van regenwater.

Zonnepanelen iets voor u?

Woont u in Nieuwegein en overweegt u om zonnepanelen te nemen? Is uw dak hiervoor geschikt, wat zijn de kosten en wat levert het u op? Antwoord op deze vragen vind u onder andere bij de gemeente Nieuwegein, op www.nieuwegein.nl/zonnepanelen.

Woont u in een andere gemeente en hebt u belangstelling? Kijk dan eens op  regionaalenergieloket.nl.