WNF: Natuurbeleid is eigenlijk gewoon landbouwbeleid

maart 22, 2017

WNF: Natuurbeleid is eigenlijk gewoon landbouwbeleid

WNF-directeur Kirsten Schuijt vindt de tijd rijp om in het nieuwe regeerakkoord heldere afspraken te maken over verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Ze zei dit zondag in het Radio 1 programma Vroege Vogels.

70% landbouwgrond

Nederland bestaat voor twee derde uit landbouwgrond. De impact daarvan op de natuur en de leefomgeving is dramatisch. Herstel van biodiversiteit lukt volgens het WNF eenvoudigweg niet zonder intensieve samenwerking met de agrarische sector. “Het hangt allemaal met elkaar samen in zo’n klein land als Nederland. Zo lang duurzaam grondgebruik niet de norm is kunnen we binnen de natuurgebieden in Nederland geen herstel voor elkaar krijgen.” In een duurzame landbouwvisie moet natuur dan ook meer centraal staan.

Minister voor Leefomgeving, Natuur en Voedsel

WNFDe directeur van de grootste natuurorganisatie van Nederland deed nog een dringende oproep aan het nieuw te vormen kabinet: Stel een nationale doelstelling op voor herstel van biodiversiteit. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen haalde een motie van D66 en GroenLinks over een biodiversiteitsplan het net niet.

Schuijt hoopt dat het nieuwe kabinet nu doorpakt, het liefst met een Minister voor Leefomgeving, Natuur en Voedsel: “Zo’n ministerie is van cruciaal belang omdat natuur aan andere beleidsterreinen zoals water en landbouw gekoppeld moet worden. We moeten echt af van natuur dat weggeschoven is in een zijgang van het ministerie van EZ. Een minister die de regie houdt en de verantwoordelijkheid heeft kan de broodnodige integrale aanpak garanderen.”