Windexcursie maakt Amersfoortse raadsleden enthousiast

mei 26, 2016

Windexcursie maakt Amersfoortse raadsleden enthousiast

Een succesvolle kennismaking van de Amersfoortse gemeenteraad met windenergie. Daarop liep een recente ‘windexcursie’ naar een windturbine in Deventer, mede georganiseerd door de NMU, onlangs uit. Raadsleden van alle partijen lieten zich positief uit over de mogelijkheid van windenergie bij Amersfoort.  

Op 11 mei organiseerden de NMU, Energie Lokaal en Soesterwijk Wiek een excursie naar windpark Kloosterlanden in Deventer. De windexcursie was bedoeld voor Amersfoortse raadsleden, omdat zij dit jaar de kaders voor duurzame energie gaan bepalen. Opdrachtgever was de gemeente Amersfoort. Zie voor een impressie het filmpje hieronder!

Vanuit de Amersfoortse politiek waren mee: wethouder Yvonne Kemmerling en de raadsleden Lonneke Sondorp (D66), Dennis Weggelaar (VVD), Astrid Janssen (GroenLinks), Rob Molenkamp (SP), Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA) en Rob Smulders (PvdA).

Kansen ten oosten en ten westen van de stad

In de bus naar Deventer gaven beide initiatieven een korte toelichting op de plannen die zij klaar hebben liggen. Hans Kursten gaf aan dat EnergieLokaal kansen ziet voor een aantal turbines aan de oostkant van Amersfoort, terwijl Dirk Kramer (windwerkgroep van Duurzaam Soesterkwartier / Soesterwijk Wiek) mogelijkheden zei te zien aan de westkant van de stad.

windexcursie
De raadsleden konden ervaren hoe het is om onderaan een werkende windmolen te staan.

Provincie ziet belang Amersfoortse windmolens

Rudolf Buis, provincie ambtenaar wind, schetste de kaders die de provincie stelt. Ten eerste is er de afspraak met het Rijk om voor 2020 minimaal 65,5 MW aan windenergie te realiseren in de provincie Utrecht. ‘We zijn nu nog niet op de helft, dus we zien het belang van windturbines in de gemeente Amersfoort. Maar aangezien de locaties waarover initiatiefnemers nu denken binnen stedelijk gebied vallen, is windenergie hier 100% de verantwoordelijkheid van de gemeente,’ zei Buis.

‘Geluid valt reuze mee’ tijdens windexcursie

Eenmaal aangekomen in Deventer konden de deelnemers ervaren hoe het is om onder een draaiende windturbine met een ashoogte van 85 meter te staan. Wethouder en raadsleden gaven hun reactie voor de camera, voor een filmpje dat de NMU maakte. ‘Het geluid valt me eigenlijk reuze mee!’, zei raadslid Dennis Weggelaar (VVD). Zijn collega Angeliek Noortman (CDA) vindt windenergie ‘op zich een prima ontwikkeling, zo lang de dieren er geen last van hebben.’

Participatie van bewoners als voorwaarde

Na afloop van bezoek aan de turbines ging inhoudelijk deskundige Guido Bakema in op nut, noodzaak en techniek van windturbines. Jan de Vries, directeur van Deventer Energie, en voormalig Deventerse wethouder Jos Pierey keken terug op het voortraject van de plaatsing. Daarbij viel op dat Pierey het proces nadrukkelijk heeft gestuurd; zo stelde hij als voorwaarde voor vergunningverlening dat inwoners konden participeren in de windturbines, dus mede-eigenaar konden worden. Hiertoe is samenwerking ontstaan tussen ontwikkelaar Raedhuys en energiecoöperatie Deventer Energie.

Wethouder: zin om de juiste keuzes te maken

De Amersfoortse wethouder Yvonne Kemmerling gaf aan dat de gemeente recent verschillende bureaus opdracht heeft gegeven om uit te zoeken welke kaders de gemeente kan stellen. En dat het vervolgens aan de politiek is om op basis hiervan keuzes te maken. Kemmerling hecht aan een goed en transparant proces en heeft er zin in om samen met de raad de juiste keuzes te maken.

Ieke Benschop (NMU) hecht veelbelang aan realisatie van windturbines, en ook aan een goed proces en eerlijke informatieverstrekking. Zij gaat graag met alle betrokkenen in gesprek over hoe zij een constructieve bijdrage kan leveren aan het verdere proces.