Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

mei 24, 2017

Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

De formatiebesprekingen zijn in volle gang. Tijd om de energietransitie topprioriteit te geven. We moeten zorgen dat het klimaat voorop staat, dat groene energie de banenaanjager voor Nederland wordt en dat onze natuur kan herstellen. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen daarom de oprichting van een nationale Energiecommissie van harte. Teken ook!

energiecommissieAnnie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, en al meer dan 15.000 andere Nederlanders hebben deze oproep ondertekend. Wij roepen u op dat ook te doen. Ga naar www.energiecommissie.nl en onderteken de volgende oproep aan het kabinet:

 

Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:

  • een krachtige doelstelling: in 2030 Nederland fossielvrij;
  • een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken;
  • een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie.

Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.

 

Doen. ’