Wie wint de eerste Groene Kroon van de provincie Utrecht?

april 19, 2017

Wie wint de eerste Groene Kroon van de provincie Utrecht?

Initiatieven met een positieve impact op biodiversiteit in de provincie Utrecht kunnen zich aanmelden voor de Groene Kroon 2017, natuurprijs van de provincie Utrecht. Zowel gerealiseerde projecten als nieuwe ideeën maken kans op deze prijs, die in 2017 voor het eerst wordt uitgereikt.

groene kroonVersterken biodiversiteit

Het belangrijkste doel van de Wet natuurbescherming is de bescherming van biodiversiteit; de variatie aan wilde planten en dieren. De provincie wil met de natuurprijs Groene Kroon iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze soortenrijkdom. Door kansrijke initiatieven een podium te bieden kunnen andere initiatiefnemers deze voorbeelden als inspiratiebron gebruiken. Bovendien krijgt de provincie beter zicht op bestaande en nieuwe initiatieven die bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in de provincie Utrecht.

Juryprijs en publieksprijs

Iedereen met een al bestaand initiatief óf goed idee om de biodiversiteit in de provincie Utrecht te versterken kan meedoen. De winnaar van het beste nieuwe initiatief wordt bepaald door een vakjury en ontvangt een geldbedrag van € 8.000,- en professionele ondersteuning van de provincie om het initiatief verder uit te werken. Het publiek kiest tijdens de feestelijke prijsuitreiking het project dat een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit heeft gerealiseerd. Deze winnaar verdient een geldbedrag van € 3.000,-.

Selectiecriteria Groene Kroon

De provincie beoordeelt de aangemelde initiatieven en ideeën op de volgende vijf criteria:

 • Impact op de biodiversiteit
  Wat is de impact van het initiatief op de biodiversiteit in de provincie Utrecht? Is de impact direct of indirect?
 • Aansluiting op natuurvisie
  Hoe sluit het initiatief of idee aan op de provinciale Natuurvisie? Het is een pré als een initiatief een relatie heeft met een van de icoonsoorten, aandachtsoorten of natuurparels van de provincie Utrecht.
 • Verdienmodel en opschaalbaarheid
  Is het initiatief opschaalbaar? Kan het gebied waar het betrekking op heeft worden uitgebreid? Zijn er mogelijkheden tot partnerships? Is er een businessmodel of is het idee afhankelijk van subsidies?
 • Innovatie
  Hoe innovatief is het idee? Wordt er buiten de gangbare kaders gedacht om impact op biodiversiteit te realiseren?
 • Kwaliteit van de aanmelding
  In welke fase bevindt het initiatief zich nu? Er wordt gekeken naar wat er al bereikt is, maar ook wat het idee of initiatief in de toekomst nog kan bereiken.

Deelname

Een kansrijk initiatief aanmelden kan via het online inschrijfformulier op www.provincie-utrecht.nl/groenekroon. Daar is ook meer informatie over de natuurprijs Groene Kroon te vinden. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2017. Zie voor nog meer informatie de PDF.

Contactpersonen

Tom Kools (De Natuurverdubbelaars), 06 543 471 74, prijsvraag@provincie-utrecht.nl