Werk mee aan een circulaire Eneco Energy Campus

september 22, 2016

Werk mee aan een circulaire Eneco Energy Campus

Meedoen aan een afvalloze regio? Kom dan op 13 oktober naar de Cirkelregio Utrecht hub! Met o.a. de werktafels: duurzaam demonteren, hergebruik van bouwmaterialen, afvalvrije gebieden, circulaire inkoop en de circulaire Eneco Energy Campus.

Via het programma Cirkelregio willen de initiatiefnemers de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam versterken. Dat doen ze door nieuwe allianties te smeden, die hergebruik van grondstoffen en producten als uitgangspunt nemen.

Regionale wethouders zien maatschappelijke en economische kansen bij matrassen, bouw- en demonteren, biomassa, luiers en incontinentiemateriaal en afvalvrije gebieden. De economische onderbouwing van de Circulaire potentie door TNO onderstreept de enorme maatschappelijke en economische kansen voor circulaire bouw en demontage in de regio. Deze activiteiten kunnen € 180 miljoen toegevoegde waarde per jaar en 1.500 extra banen opleveren.

Doel werksessie Cirkelregio Utrecht: concreet worden

Tijdens de bijeenkomst Cirkelregio Utrecht op de CampusParty in mei stonden diverse initiatieven (biomassa, bouw/demontage en afvalvrije gebieden) op het podium. Doel van de initiatiefnemers was het informeren, inspireren en het stellen van hulpvragen aan een breder publiek. Op 13 oktober worden we echt concreter rond de thema’s duurzaam demonteren, hergebruik bouwmaterialen, afvalvrije gebieden en Eneco Energy Campus: wie doet er mee, wie doet wat en welke piketpaaltjes gaan de allianties slaan in 2017-2018?

Voor het hele programma, meer informatie over de thema’s en om u aan te melden gaat u naar de website van Get Connected.

Deze werksessie is bedoeld voor:

Bouwbedrijven, sloopbedrijven, vastgoedeigenaren, architecten, projectontwikkelaars, start-ups, ministeries, provincie, gemeenten, bedrijventerreinen en gebiedsaanpakken.

Deze sessie wordt georganiseerd door gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, U10, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Duurzaam Door, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Cirkelstad en Economic Board Utrecht.

Lees hier meer over deze werksessie en meld u aan!