VvE: wederzijds vertrouwen voorwaarde voor energie-aanpak

april 21, 2017

VvE: wederzijds vertrouwen voorwaarde voor energie-aanpak

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een maatschappij in het klein. Er is bij de leden wederzijds vertrouwen nodig voordat het kan gaan over de inhoud: energiebesparende maatregelen. Dit bleek uit de tweede VvE-cursusavond over ‘Draagvlak en proces’ op 18 april, georganiseerd door U-Thuis, NMU en ODRU.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om  vanaf 2030 van het aardgas los te gaan. Nu zijn er de eerste VvE’s en bewoners die zich inzetten voor energiebesparende maatregelen.

Maar  voordat een VvE het gesprek kan voeren over de energiebesparende aanpak moeten de leden vertrouwen in elkaar hebben. Slechts in 10% van de gevallen is het wederzijds vertrouwen zo groot dat men het over de inhoud kan hebben. Als er weinig vertrouwen is blijft het touwtrekken; soms is dat te wijten aan onuitgesproken angsten of verschillende belangen. Een manier om dit op te lossen is om in te gaan op de vraag waar precies de angst ligt, en om de verschillende belangen aan te horen en samen te vatten binnen een VvE. Zodat er blijk wordt gegeven dat alle belangen worden gehoord en het vertrouwen groeit.

Voor elk gebouw is het proces naar verduurzaming weer net iets anders. Daarom is het aan te raden om als VvE in te zetten  op verschillende stappen. De eerste stap is om je af te vragen hoe het gebouw ervoor staat. Daarna kun je een kostenraming maken, en inzetten op bijvoorbeeld isolatie – om te beginnen de bergingen, maar ook plafonds en ramen (eventueel met triple glas). Ook  kan de VvE tegelijkertijd inzetten op naad- en kierdichting binnen het gebouw.

Het verduurzamen van een gebouw door een VvE vraagt kennis, moed en draagvlak. Maar het levert alle bewoners  kwalitatief hoogwaardige huisvesting en veel woonplezier.