Voorwaarden landbouwsubsidies moeten veel strenger

juni 1, 2016

Voorwaarden landbouwsubsidies moeten veel strenger

Minder directe EU-inkomenssteun voor boeren, en meer subsidie die afhankelijk is van de prestaties op het gebied van natuur en milieu. Dat stelt staatssecretaris Van Dam voor tijdens de informele raad van Europese landbouwministers vandaag. Directeur Gijs Kuneman van het Centrum voor Landbouw en Milieu vindt het een dapper voorstel; volgens hem moeten de voorwaarden voor subsidie veel strenger worden.

landbouwsubsidies
Foto: Marije van Eijkeren

Tijdens de informele landbouwraad in Eindhoven en Amsterdam spreken de Europese landbouwministers voor de eerste keer over de toekomst van het zogenoemde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Als basis voor de discussie stelt Van Dam in een paper dat boeren in de toekomst vooral subsidies zouden moeten krijgen als ze ‘leveren’ op het gebied van duurzaamheid, innovatie, gezondheid, klimaatbescherming en natuurbeheer. Elk jaar gaat er 60 miljard euro subsidie naar de landbouw; dat is 40% van de totale EU-begroting.

Voorstel staatssecretaris is ‘dappere stap’

Gijs Kuneman van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt het een ‘grote, dappere stap’ van de staatssecretaris, zo zei hij in de uitzending van Vroege Vogels op 29 mei. ‘Zeker grote ontvangers als Frankrijk en Oost-Europa zullen het systeem niet willen veranderen.’ Kuneman adviseert de minister zijn voorstel goed te verpakken. ‘Bijvoorbeeld door de inkomenssteun te behouden voor de armere Oost-Europese boeren, en natuur- en milieuvoorwaarden te stellen aan de subsidies die landen zelf uitkeren. Maar ze wel vrij te laten in wat ze dan precies doen.’

De huidige natuur- en milieuvoorwaarden aan de subsidies stellen volgens Kuneman niet veel voor. ‘Als je subsidie geeft voor permanent grasland, geef die dan pas als grasland écht permanent is en niet al bij vijf jaar zoals nu.’ Wel kun je aan de basissubsidie alleen basisvoorwaarden stellen. ‘Je krijgt extra geld van de belastingbetaler voor een rand met kruiden langs de akker, of door beter te zorgen voor de bodemvruchtbaarheid. Bijvoorbeeld door stro onder te ploegen in plaats van het te verkopen.’

‘Grote kloof tussen gangbaar en natuurvriendelijk’

En dan hebben we een gezonde landbouwbodem, maar nog geen grutto’s en leeuweriken. ‘Maar wil je die ook, dan moet de boer 20% van zijn inkomen inleveren,’ stelt Kuneman. ‘Het verschil tussen gangbare en natuurvriendelijke landbouw is haast niet met subsidie te overbruggen. Je moet het zien als een pyramide: aan de top heb je speciale natuursubsidies, aan de basis subsidies voor een goede bodem- en milieukwaliteit. Daarop kan zich natuur ontwikkelen met weer andere subsidies, voor zaken als weidevogelbeheer, akkerranden voor kiekendieven en bloemrijk grasland. Die moeten we dus behouden en versterken.’