Voldoende schone energie? Tandje erbij is nodig!

oktober 3, 2016

Voldoende schone energie? Tandje erbij is nodig!

Als we alle daken in de provincie Utrecht vol leggen met zonnepanelen, kunnen we daarmee de helft van het totale huidige elektriciteitsgebruik opwekken. Dat is maar goed ook, want de hoeveelheid duurzame energie moet sneller omhoog en het energieverbruik sneller omlaag, willen we de provinciale doelen halen. Er moet dus een tandje bij! Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de NMU, dat op 5 oktober wordt gepresenteerd op het Provinciehuis.

Er zijn meer zonnepanelen nodig - tandje erbij is nodigMomenteel wordt ongeveer 2% van de energie in de provincie Utrecht op een duurzame manier opgewekt: met zon, wind, biomassa of aardwarmte. Als we op de huidige manier doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer 4% zijn in 2020 en 25% in 2040. Maar om de doelstelling van de provinciale politiek te halen – een klimaatneutrale provincie in 2040 – dus een provincie die niet meer bijdraagt aan klimaatverandering is meer nodig, blijkt uit het onderzoek.

Tandje erbij: elk jaar 4% besparen

Om de doelstelling te halen zullen we elk jaar 4% minder energie moeten gaan gebruiken dan het jaar ervoor (nu is de jaarlijkse besparing 1%). Dat kan bijvoorbeeld door onze huizen te gaan verwarmen met zeer zuinige gasketels en warmtepompen en door goed te isoleren. Belangrijk is ook om bestaande woningen zo goed te isoleren dat ze een energierekening van 0 krijgen (‘Nul-op-de-meter’). Ook verkeer en vervoer – nu goed voor 43% van het totale energieverbruik – zal minder energie moeten gaan gebruiken, bijvoorbeeld door meer elektrisch te gaan rijden.

Meer windturbines nodig

Daarnaast moet de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie elk jaar met 11% toenemen. Dat kan door er veel windturbines, zonnepanelen bij particulieren, grote zonneweides en biomassacentrales bij te bouwen. En door de haalbaarheid te onderzoeken van aardwarmte. De NMU kan en wil hierbij faciliteren.

Lichtpuntjes

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Als we alle daken in de provincie vol leggen met zonnepanelen, kunnen we daarmee de helft van het huidige totale elektriciteitsgebruik opwekken. Zet daar 325 grote windturbines bij (het zijn er nu 13) en het hele verbruik wordt duurzaam opgewekt!

Meer informatie: U-Thuis bijeenkomst

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van U-Thuis, op woensdag 5 oktober van 19:30 tot 22:00 uur in het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers van gemeenten, en aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen. Zij kunnen hier kennis en ervaringen uitwisselen rond energiebesparende maatregelen in woningen.