Verslag eerste bijeenkomst Community of Practice Nul-op-de-meter 27 feb. 2014

maart 23, 2014

Verslag eerste bijeenkomst Community of Practice Nul-op-de-meter 27 feb. 2014

Sociale huurwoningen renoveren naar een niveau dat de huurder geen energierekening meer heeft, maar wel meer comfort? Uit experimenten blijkt dat er een gezonde business case te bouwen is voor woningcorporaties.

Een van de voorwaarden is dat de huurder de energierekening niet meer betaalt aan het energiebedrijf, maar aan de woningcorporatie (of derde partij). De woonlasten blijven hiermee voor de huurder gelijk.

In de provincie Utrecht willen we ook hiermee aan de slag! De Provincie Utrecht, het Programma Energiesprong (Platform31) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werken samen om woningcorporaties te helpen daadwerkelijk renovaties uit te voeren naar ‘Nul-op-de-meter’. Dit gebeurt op twee manieren:
1. Ondersteuning van pilotprojecten. Provincie, Energiesprong en NMU bieden ondersteuning voor minimaal twee woningcorporaties die in 2014 aan de slag gaan. Zo kunnen Energiesprong en NMU helpen bij het creëren van draagvlak onder huurders, het betrekken en uitdagen van lokale marktpartijen (nieuwe manier van aanbesteden) en meedenken hoe de financiering geregeld kan worden.

Vertegenwoordigt u een woningcorporatie en heeft u een actueel renovatieproject dat kan dienen als pilotproject voor Nul op de meter? Mail dan naar Ieke Benschop van de NMU voor meer informatie en aanmelding.
2. Organiseren van en deelname aan de Community of Practice (CoP) ‘Nul-op-de-meter’. De eerste bijeenkomst vond plaats in een breed verband van woningcorporaties, gemeenten, bewoners en adviseurs. De vervolgbijeenkomsten zijn specifiek gericht op woningcorporaties, gemeenten en huurders, die ieder hun eigen CoP gaan vormen. Bedoeling van deze verschillende CoP’s is kennis en ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en aangehaakt te zijn bij landelijke ontwikkelingen.

De eerste bijeenkomst van de CoP ‘Nul op de meter’ vond plaats op donderdag 27 februari jl. Tijdens de bijeenkomst opende Ieke Beschop (NMU) met een inleiding over de CoP. Daarna gaf Jan Willem van de Groep (Programma Energiesprong) een algemene inleiding op Nul-op-de-meter. Daarna ging Rob Rotscheid (Finance Ideas) in op de financiële kant van de zaak. De vele vragen uit de zaal getuigden van de grote interesse in deze relatief nieuwe ontwikkelingen.

De NMU organiseert vervolgbijeenkomsten van deze CoP, specifiek voor woningcorporaties, gemeenten en huurders. Heeft u interesse om bij vervolgbijeenkomsten aanwezig te zijn, stuurt u dan een mailtje aan Ieke Benschop. Hiermee blijft u op de hoogte van landelijke en provinciale ontwikkelingen (denk aan relevant beleid en wetgeving).