Verslag bijeenkomst ‘Energie besparen met je VvE’

november 5, 2013

Verslag bijeenkomst ‘Energie besparen met je VvE’

Op 10 oktober 2013, de Dag van de Duurzaamheid, organiseerde de NMU een bijeenkomst over energiebesparing voor Verenigingen van Eigenaren. De NMU deed dit in het kader van de campagne Meer Waarden Met Minder Energie, samen met tien regionale ondernemers.

Het was een kleinschalig opgezette bijeenkomst, die leidde tot veel interactie tussen de specialisten en de deelnemers.

Jaap de Wit, Espiratie: sturen op woonlasten

Als eerste spreker neemt Jaap de Wit de deelnemers mee in het proces dat een VvE idealiter doorloopt. Dat wil zeggen dat bij iedere stap die je als VvE neemt, niet alleen kijkt naar het behouden van de huidige staat van je complex, maar juist ook aandacht hebt voor (energetische) verbetering van het vastgoed. De conclusie van Jaaps betoog is dat er nog veel te winnen is op dit gebied.

Aan de hand van verschillende voorbeelden van VvE’s die Jaap heeft begeleid, geeft hij aan dat de crux is ‘sturen op woonlasten’. Als de energielasten worden opgeteld bij de hypotheek en de servicekosten, en er op lange termijn wordt gedacht, wordt het investeren in energiebesparing vanzelf interessant. De eerste pilots laten zien dat ook financiers interesse hebben om bij te dragen aan de realisatie van de maatregelen. Met andere woorden, het loont om nu te investeren, en er zo voor te zorgen dat de woonlasten gelijk blijven of zelf verlaagd kunnen worden.

Aanvullend kan het interessant zijn om als VvE collectief energie in te kopen. Dit geldt bij een gezamenlijk verbruik van 20.000 kWh elektriciteit en 10.000 m3 gas (gemiddeld 1 tot 1,5 ct per kWh en 2 ct voor gas. Dan gaat het al snel om ruim € 400 per jaar ex BTW, zeg € 500 per jaar incl BTW.)

Tessa te Riele, Herman de Zonnestroomverdeler

Er wordt veel aandacht besteed aan zelf energie opwekken, maar dat is voor VvE’s niet altijd gemakkelijk. De centrale vraag is: ‘Wat levert het op qua rendement, kan het ook een labelsprong realiseren bij een VvE?’

Welke opties zijn er voor de VvE?

Het nadeel van een zonnepanelensysteem op de collectieve meter is dat dit niet bijdraagt aan het energielabel van de individuele woningen. Daarnaast is het een weinig rendabele investering, omdat het verbruik op een collectieve meter vaak zodanig is, dat de VvE per opgewekte kWh slechts € 0,13 verdient. Dat komt door de gestaffelde tarieven die de energieleveranciers hanteren. Het collectief verbruik ligt meestal boven de 10.000 kWh per jaar is. Dat betekent dat het teruglevertarief begint bij € 0,13. Wek je meer op dan het verbruik (overcapaciteit), dan verdien je daar als VvE slechts € 0,09 per opgewekte kWh mee. Ten slotte heeft het als nadeel dat er een maximum aantal panelen is wat aangesloten kan worden op één meter, waardoor niet het hele dakoppervlak van de VvE wordt benut.

Een andere optie is dat elke woning zijn eigen setje panelen aanschaft en dat deze op individuele meters worden aangesloten. Voordeel is dat hiermee € 0,23 per opgewekte kWh wordt verdiend, maar nadelen zijn dat het geen flexibel in te richten systeem is, meerdere kleine systemen minder efficiënt zijn dan één grote en dat in iedere woning een omvormer wordt geplaatst.

Voor VvE’s biedt Herman de Zonnestroomverdeler een zeer goed alternatief. De Zonnestroomverdeler verdeelt de zonnestroom van één groot efficiënt systeem, waarmee het hele dakoppervlak wordt benut, naar de woningen. Hierdoor wordt er altijd € 0,23 per opgewekte kWh verdiend. Andere voordelen zijn dat niet iedere bewoner hoeft mee te doen, het bijdraagt aan het energielabel van de deelnemende woningen, het systeem flexibel is in te richten (bv. als een woning tijdelijk leeg staat) en de zonnestroomverdeler direct een seintje aan de installateur geeft zodra er iets mis is. Door middel van een gebruiksvriendelijke online applicatie kunnen deelnemers snel zien hoeveel zonnestroom het systeem opwekt en hoe het wordt en is verdeeld.

De lokale ondernemers

Rogier van Baaren (Van Baaren aannemers), Eric Jan Hagoort (Readi Advies) en Jaap Schuttel (JS Vastgoed) spreken namens de tien samenwerkende ondernemers. Zij zorgen ervoor dat VvE’s in de regio volledig ontzorgd worden. De campagne richt zich op bewoners in de gemeenten Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater. De ondernemers zijn ook gevestigd in deze gemeenten.

Gabino Dorigo van Rabobank Amersfoort

De Rabobank levert graag haar bijdrage aan het realiseren van energiebesparing bij VvE’s en energie coöperaties. Zij heeft hiermee in het verleden al ervaring opgedaan. Rabobank Amersfoort kan kredieten geven aan collectieve energieprojecten bij bijvoorbeeld VVE’s – in de hele provincie Utrecht – doordat zij gebruik maakt van een garantstelling die de provincie Utrecht beschikbaar heeft gesteld (10 miljoen euro).

Daarnaast zijn er bij aankoop van een nieuwe woning goede mogelijkheden om op de energierekening te besparen. Een eigenaar van een woning met een beter energielabel kan meer geld lenen dan een eigenaar van een minder energiezuinige woning. De Rabobank hanteert hierbij de cijfers van het Nibud.

In een gemiddeld appartement levert een verbetering van energielabel D naar A++ 40 euro minder uitgaven aan maandelijkse energielasten. Dit bedrag kan bij het afsluiten van een hypotheek extra verstrekt worden. Bij een rente van 5% levert dat een extra investeringsbedrag op van € 12.000. Genoeg om de aanpassingen te kunnen doorvoeren. Daarnaast zijn er via de NHG mogelijkheden om tot € 8.000 euro extra te lenen voor mogelijke energiebesparende maatregelen.

De Rabobank en de ASN Bank zullen samen met het rijk het Nationaal Energiebespaarfonds gaan vullen. Beide banken zijn uit de tender voor het werven van private financierders gekomen. Dat heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) bekend gemaakt. Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren.

Daarnaast is er een (landelijk) expertisecentrum opgericht, waar mensen terecht kunnen voor standaardwerk rond fiscale mogelijkheden, de do’s and don’ts van zonnepanelen etc.

Afsluiting

Pepijn Binkhorst en Ieke Benschop (NMU) bedanken een ieder voor zijn/haar bijdrage en getoonde interesse. Zij hopen dat de VvE’s die vandaag aanwezig zijn geweest verder geholpen zijn met hun ideeën omtrent energiebesparing. De NMU nodigt de aanwezige adviseurs uit om vooral contact te houden met de geïnteresseerde VvE’s en een aantal mooie voorbeeldprojecten te realiseren in de Utrechtse Waarden!