Verslag ‘Bedrijven en zonne-energie: een goede match’!

december 7, 2012

Verslag ‘Bedrijven en zonne-energie: een goede match’!

Zonne–energie breekt door bij particulieren. De prijs van zonnepanelen is afgelopen half jaar wederom flink gedaald. Dinsdag 4 december gingen 55 bedrijven en overheden met elkaar in gesprek over hoe interessant zonnepanelen voor bedrijven zijn. Aan de hand van vier aanvliegroutes werden in twee rondes deelsessies aangeboden.

1. De zonnepanelencalculator Lot van Hooijdonk, NMU en Bram Faber, PWC

Lot van Hooijdonk, adjunct-directeur van de NMU, presenteerde de door de NMU ontwikkelde zonnepanelencalculator: een online instrument waarmee bedrijven (en binnenkort ook particulieren) makkelijk kunnen ontdekken of investeren in zonnepanelen interessant is. Bedrijven kunnen (soms) fiscale aftrekposten benutten zodat de investeringskosten voor de aanschaf van zonnepanelen lager zijn. Kleinverbruikers (liefst tot 10.000 kWh) krijgen een hogere terugleververgoeding zodat de opbrengst van de zonnepanelen hoger is. Kortom: voor kleine en middelgrote bedrijven kunnen zonnepanelen een hele aantrekkelijke deal zijn. De zonnepanelencalculator maakt u in vier stappen duidelijk wat een investering in zon u oplevert.

Samen met Bram Faber, Tax Director bij Price Waterhouse Coopers, volgde een toelichting op de factoren die hierbij een rol spelen: vestigingsplaats, schuin of plat dak, grootte van het dak, hellingshoek en oriëntatie van het dak. Een ook de aansluiting, de hoeveelheid stroom die je zelf gebruikt en de winst. Dit in verband met fiscale regelingen zoals de EIA (energie investeringsaftrek) en de KIA (kleinschaligheids-investeringsaftrek). Voor daken met asbest zouden de MIA en de VAMIL interessant zijn.

2. PV Privé

De gemeente Utrecht is de zoektocht begonnen hoe zij als werkgever de aanschaf van zonnepanelen door haar medewerkers kan stimuleren. Zij wil hierbij zo veel mogelijk gebruikmaken van de financiële en fiscale mogelijkheden voortvloeiend uit de werkgever-werknemer-relatie. Kort gezegd komt het erop neer dat een werkgever een deel van de aanschafkosten kan inhouden op het brutosalaris, zodat daar geen loonbelasting over betaald hoeft te worden. Gemeente Utrecht zoekt partners met wie zij deze weg samen kan inslaan.

In de deelsessie die werd gegeven door Bianca de Wit van de gemeente Utrecht is enthousiasme onstaan bij een aantal andere werkgevers. Afspraken worden gemaakt om gezamenlijk verder op te trekken. Andere partijen die hierin ook interesse hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Utrecht.

3. Biedt collectieve inkoop een oplossing?

Movares deed ervaring op met collectieve inkoop. Wat was de interesse, hoe verliep de actie, wat was het voordeel? Diederik Verheul, innovatiemanager bij Movares, lichttetijdens deze sessie toe hoe de actie bij Movares is verlopen. Bij Movares is gekozen voor de personeelsverenging als uitvoerend orgaan. Daarmee werd het een actie door het personeel voor het personeel. Een aantal medewerkers en hoofd inkoop hebben het raamcontract met een leverancier gesloten. Uitgangspunt daarbij was: 1. Een leverancier die ontzorgt, 2. Een goede prijs, 3. Goede leveringsvoorwaarden en 4.Vaste prijs bij inschrijving naar keuze met of zonder installatie.
Na het rondmaken van de afspraken met de leverancier heeft de personeelsvereniging van Movares twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en de spullen uitgestald bij de ingang van het kantoor. Van de 1200 medewerkers hebben 60 mensen een offerte opgevraagd en hebben 50 mensen daadwerkelijk besteld.

Jolein Schorel van Zonnelink heeft aangegeven hoe u de collectieve inkoop als bedrijf ook kunt uitbesteden. Als onafhankelijk makelaar in zonne-energie organiseert dit bedrijf acties voor onder andere personeel van bedrijven. Zo kan een bedrijf kosteloos zijn eigen campagne voeren, terwijl het de medewerkers nauwelijks tijd kost.
Grappig genoeg waren de aanwezigen – als privépersoon – ook zeer geïnteresseerd in wijkacties voor particulieren en acties samen met scholen en/of buurthuizen. Ook hiervoor heeft Zonnelink een aanbod.

4. Hoe kun je grote daken inzetten ten behoeve van het opwekken van zonne-energie?

Michiel van Beek van Solar ConceptNL liet zien hoe bedrijven met een grootverbruikersaansluiting goed kunnen profiteren van zonne-energie. Grote daken van bedrijven vormen de perfecte locatie om zonne-energie op te wekken. De stroom kan direct op locatie verbruikt worden en grote zonne-centrales kunnen kosteneffectiever gebouwd worden. Toch worden ze in Nederland bijna niet gebouwd. Waarom? Solar ConceptNL kan daar verandering in brengen.

Cuno Grootscholten van Royal HaskoningDHV liet zien dat ook DHV bedrijven en ondernemers van advies kan voorzien op gebied van zonnepanelen op grote daken. Zo hebben zij de gemeente Amersfoort geadviseerd en ligt het stadhuis van deze gemeente vol met zonnepanelen. 0,5 MW wordt daar nu mee opgewekt.

Tot slot daagt Royal HaskoningDHV de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen voor zonne-energie op daken met weinig draagkracht. Voor dit keteninitiatief zoekt RHDHV partners die ook dergelijke daken bezitten en toch zonne-energie willen plaatsen. Wilt u een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem, neemt u dan contact op met Cuno Grootscholten, Royal HaskoningDHV.