Verbinders nodig om 7 miljoen huishoudens van gas af te krijgen

oktober 2, 2017

Verbinders nodig om 7 miljoen huishoudens van gas af te krijgen

In 2050 moeten alle gebouwen in heel Nederland aardgasvrij zijn. Om dat te halen moeten er de komende dertig jaar 700 woningen per werkdag van het gas af. Dat is een van de de grootste Nederlandse opgaven in 150 jaar! Tijdens de bijeenkomst  ‘Het gas eraf’ dacht de NMU met woningcorporaties, transitie-experts, bouwers en burgers mee over de vraag hoe we deze transitie gaan vormgeven.

7 Miljoen aardgasvrije woningen is niet alleen een technische opgave maar ook een mentale opgave, die we alleen kunnen realiseren als we beginnen bij de mensen die willen, de zogenoemde koplopers en zij een sterke ‘coalition of the willing’ vormen.

NMU als verbinder

Tijdens de bijeenkomst van ‘Het gas eraf’ dacht de NMU met woningcorporaties, transitie-experts, bouwers en burgers mee over de vraag hoe we deze transitie gaan vormgeven. Met haar  fijnmazige netwerk in de Utrechtse regio kan de NMU als verbinder goed aanvoelen wie er binnen de gemeenten en woonwijken duurzame koplopers zijn, en wie draagvlak kunnen creëren om bewoners mee te krijgen. Die eigenschappen sluiten goed aan bij het ‘duidelijke maatschappelijk leiderschap’ waar hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans voor pleitte.

Radicale transparantie

Verder werd er tijdens de bijeenkomst onderstreept dat we de opgave ‘van het gas af’ niet technisch moeten framen maar als weg naar extra comfort, geluk en een schoon binnenklimaat voor de bewoner. Het is dan wel noodzakelijk om ‘radicale transparantie’ te bieden aan bewoners, gemeenten, bouwers en andere betrokkenen. ‘Informeer over alles,’ aldus directeur Leonie van der Steen van transitiebureau Squarewise.

Jan Rotmans onderstreepte dat als we deze aardgasloze opgave willen versnellen we ons moeten richten op de vraag: Hoe doen we het wél? ‘Denk in mogelijkheden in plaats van barrières,’ . Radicale vernieuwing komt meestal uit onverwachte hoek; wellicht is dat  in dit geval uit de energie en ICT sector.

Maar zorg er ook voor dat je niet alle bloemen laat bloeien, stelde Rotmans; focus op de successen en kies voor ‘disruptieve technologieën’. Bovendien is het bewerkstelligen van aardgasloze wijken een lokale opgave die om maatwerk vraagt; daarvoor zijn lokale koplopers en verbinders onmisbaar.  

Opbrengsten van de discussie

  • Objectgebonden financiering voor woningen (vergaande verduurzaming tegen gelijkblijvende maandlasten) moet mogelijk worden
  • Advies aan de gemeenten: neem de netbeheerders mee in de aanpak naar aardgasloze wijken!
  • Neem de bewoner mee; bied als gemeente radicale transparantie.
  • Advies aan de gemeenten; leer van fouten uit het verleden zoals de mislukte balansventilatie in Vathorst. Maar focus vooral op goede voorbeelden; zoals de woonabonnementen in Deventer, en het afschaffen van belemmerende regelgeving in de gemeente Hollands Kroon.
  • Denk  als woningcorporatie aan slimme leaseconstructies voor bewoners.
  • Advies aan gemeenten: ga op een studiereis langs woningcorporaties en gemeenten die ambitie tonen om van het aardgas af te gaan.
  • Breng als gemeente je warmte beleid in kaart. Wat zijn de alternatieven en wat worden de bouwstenen voor je nieuwe warmteplan.
  • Breng door middel van je warmteplan de kosten in kaart; van het aardgas af.
  • Advies aan gemeenten: daag je partners uit om de handen ineen te slaan en samen te werken.