Veelbelovende ontmoetingen tijdens bijeenkomst Circulaire Economie

april 25, 2013

Veelbelovende ontmoetingen tijdens bijeenkomst Circulaire Economie

Schitterende vergezichten, inspirerende voorbeelden en veelbelovende ontmoetingen. Dat was de oogst van de bijeenkomst over Cleantech en Circulaire economie die NMU, Economic Board Utrecht en Dutch Green Technology op 25 april organiseerden. Gesloten kringlopen in de provincie Utrecht kwamen zo weer wat dichterbij.

Op 25 april kwamen meer dan 100 mensen bijeen in de Fabrique te Maarssen. Aanwezig waren overheden, ondernemers, adviesbureaus, ontwerpers, maatschappelijke organisaties. Doel van de bijeenkomst was inspiratie te bieden aan de aanwezigen over de circulaire economie, en vervolgens op te halen wat er al kan, wat er gebeurt en wat er nodig is om initiatieven verder te brengen, dan wel op te schalen in de regio Utrecht.

Veerle Luiting, 2e jaars studente European Studies trapte af met een oproep aan de zaal, om ervoor te zorgen dat haar generatie ook nog voldoende grondstoffen ter beschikking heeft.

Willem Lageweg: 500 miljard dollar te besparen

Vervolgens een lezing van Willem Lageweg, directeur MVO Nederland. Adviesbuureau McKinsey heeft in een recent onderzoek aangetoond dat in Europa jaarlijks 500 miljard dollar te besparen is op grondstoffen als we een circulaire economie tot stand weten te brengen. De prijs van veel verschillende grondstoffen is de afgelopen jaren sterk gestegen.

De circulaire economie kan op verschillende niveaus vormkrijgen, aldus Lageweg. Te weten: productontwikkeling (bijvoorbeeld de stoel die geheel demonteerbaar is, de lease-spijkerbroek en de biologisch afbreekbare sportschoen), nieuwe bedrijfsmodellen (wc-papier producent die afgeweekte etiketten van bierflesjes als grondstof gebruikt, of een volledig ingericht kantoor met lease-inrichting), cascadering (oude kleding inleveren bij kledingzaak levert korting op nieuwe kleding op) en cross-sectorale ketenregie (woningcorporatie die huurders zuinige apparatuur aanbiedt in lease-constructie).

Ondernemers: integrale oplossingen, trots, oplossen van sociale opgaven, ketensamenwerking

Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Sofie van Enk komen vervolgens verschillende ondernemers aan het woord. Wat motiveert deze mensen om bezig te zijn met de circulaire economie? Integrale oplossingen, trots, oplossen van sociale opgaven, ketensamenwerking zijn termen die langskomen.
Vervolgens ging het gezelschap uiteen in zes deelsessies.

Deelsessie bouw: Cirkelstad, Strukton, Turntoo

Tijdens de deelsessie ‘de circulaire economie in de bouw’ werden drie initiatieven toegelicht: Cirkelstad Rotterdam (een samenwerking tussen gemeente, marktpartijen en woningcorporatie die op verschillende locaties aan de slag zijn.) De uitdaging is om de ambities te realiseren door ook de uitgespaarde kosten mee te rekenen in de businesscase. Cirkelstad Rotterdam betrekt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent een besparing op uitkeringsgeld.

Strukton ging in op de case sloop/nieuwbouw van twee overheidsgebouwen in Groningen. Het is Strukton en partners gelukt om zoveel mogelijk materialen her te gebruiken. Extra winst is het feit dat de materialen nauwelijks getransporteerd hoefden te worden. Verder is het nieuwe pand zodanig ontworpen (met vleugels) dat optimaal gebruik wordt gemaakt van wind (ventilatie) en zon, verschil in lichtinval en warmte in zomer en winter.

Tot slot presenteerde TurnToo de case van het stadhuis in Brummen. Een oud pand is uitgebreid met een nieuwbouw-deel, dat na de levensduur (gerekend wordt met 20 jaar), weer kan worden verwijderd. De grondstoffen zijn volledig opnieuw te gebruiken.

Alle aanwezigen beschreven memo’s met ‘hartekreten’, ‘kiemen’ (wat gebeurt er al), ‘ideeën’ en ‘hulp’-vragen. De eerste connecties kwamen tot stand, zoals het gesprek dat plaats zal vinden tussen ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de gemeente Utrecht over leasegevels. Ook recyclingbedrijf Bonder heeft hiervoor interesse maar maakt graag gebruik van ervaringen elders. C-Fordt,  ‘duurzame broedplaats voor kunst, cultuur en recreatie’, kan als goed voorbeeld dienen voor andere forten en pleisterplaatsen. Marktpartijen kunnen daar hun innovatieve producten etaleren. Daar wordt ook gesproken over de circulaire diensteneconomie.

Tijdens de borrel werden grif visitekaartjes uitgewisseld; de laatste gast vertrok om 19.00 uur!

Gewoon aan de slag gaan

Organisatoren NMU, Economic Board Utrecht (EBU) en Dutch Green Technology zullen de uitkomsten in meer detail samenbrengen en voorstellen doen voor een Circulaire Agenda voor de regio Utrecht. Ook zullen ze bepalen welke rol zij voor zichzelf zien in het totstandkomen van de circulaire economie. Maar zoals de vertegenwoordigers van Cirkelstad zeiden: het is uiteindelijk mensenwerk, ga gewoon aan de slag. Blijf niet te lang praten, vind de juiste (en bevlogen) opdrachtgevers!