Valse Bosjes: natuurgebied gered

juni 10, 2013

Valse Bosjes: natuurgebied gered

 

De Valse Bosjes. Foto: Francine Hijmans van den Bergh, Natuurmonumenten
De Valse Bosjes. Foto: Francine Hijmans van den Bergh, Natuurmonumenten

Op 10 juni 2013 werd het natuurgebied Valse Bosjes bij Eemnes geopend. Het eindresultaat van een jarenlang proces, waaraan de NMU veel heeft bijgedragen.

Midden in dit gebied zat namelijk jarenlang een autosloperij, die zonder milieuvergunning opereerde. In 2006 werd die vergunning opeens wél verleend, terwijl uit onderzoek bleek dat de sloperij de natuur aantastte.

De NMU en Natuurmonumenten spanden vervolgens een procedure aan bij de Raad van State, die de vergunning in 2007 vernietigde. In 2011 kocht de provincie het terrein aan om het te saneren. Nu hebben marterachtigen, reeën en amfibieën weer vrij spel en is de ecologische verbinding tussen het Gooi en Eemland hersteld. Een mooi voorbeeld van resultaat door een lange adem!