Utrechtse Voetafdruk van start

oktober 9, 2015

Utrechtse Voetafdruk van start

Vanaf 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, kan iedere inwoner van de provincie Utrecht zijn of haar ecologische voetafdruk meten. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft een online scan ontwikkeld, waarmee inwoners het effect van hun eigen levensstijl op de aarde kunnen meten en vergelijken. Ook kunnen zij zich aanmelden voor nuttige tips om hun voetafdruk te verkleinen. De NMU roept iedereen op om mee te doen via www.utrechtsevoetafdruk.nl. Er zijn mooie prijzen te winnen!

Voetafdruk_UtrechtDe aarde levert alles wat we nodig hebben om in onze voedsel-, energie- en andere levensbehoeften te voorzien. Voor de productie en afvalverwerking hiervan is ruimte nodig. De Utrechtse Voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid land die jaarlijks nodig is voor onze consumptie. De grootte van iemands voetafdruk hangt dus af van zijn of haar levensstijl.

Per inwoner op aarde hebben we 1,8 hectare grond beschikbaar. Dit is gelijk aan ongeveer 4 voetbalvelden. We gebruiken er in Nederland gemiddeld wel 12. Met de Utrechtse Voetafdruk wil de NMU mensen inzicht geven in het effect van hun levensstijl en tips geven om hun voetafdruk te verkleinen.

Daarbij zijn vooral vervoer, eten en energieverbruik van belang. Een voetafdruk is snel te verkleinen door bijvoorbeeld dichter bij huis vakantie te vieren, per fiets of OV naar het werk te reizen, je huis te isoleren en zonnepanelen te nemen, en groenten en fruit van het seizoen te eten.

Op www.utrechtsevoetafdruk.nl kan iedereen een serie vragen beantwoorden die hem of haar leiden naar een persoonlijke score, en deze vergelijken met de gemiddelde Nederlander. Na het invullen van de scan ontvangt de invuller direct tips. Ook kan hij of zij zich aanmelden om vaker tips te ontvangen per e-mail.

En… onder de invullers verloot de NMU tot het eind van het jaar elke maand een mooie Waka Waka Light! Daarmee kun je zelf genieten van helder, met zonne-energie opgewekt licht – en geef je ook een lamp aan een gezin dat in een ontwikkelingsland zonder elektriciteit zit.