Utrechtse Vehicle-to-Grid groeit uit tot regionaal energiesysteem

november 27, 2015

Utrechtse Vehicle-to-Grid groeit uit tot regionaal energiesysteem

De Utrechtse wijk Lombok kreeg afgelopen juni de eerste ‘Vehicle-to-Grid’ laadpaal ter wereld: een slimme laadpaal voor alle elektrische auto’s, die uit zon opgewekte elektriciteit zowel kunnen laden als opslaan voor later gebruik. Op 27 november tekenden wethouders uit vijftien omliggende gemeenten voor de ambitie om dit uit te bouwen tot een regionaal energiesysteem. Vehicle-to-Grid is een initiatief van onder andere gemeente Utrecht, Stedin, GE Benelux, Vidyn, Economic Board Utrecht en LomboXnet. De NMU juicht deze ontwikkeling van harte toe. 

De ambitie voor de regio Utrecht bestaat uit het realiseren van duizend ‘Smart Solar Charging’-laadpunten, waarbij energie uit zon kan worden opgeslagen in elektrische auto’s. Daarvoor mikken de initiatiefnemers en de vijftien gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist om eveneens duizend elektrische deelauto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen te realiseren.

Altijd energie of de zon nu wel of niet schijnt

De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van elektrische auto’s laden én ontladen waardoor de auto kan worden gebruikt als energieopslag. Onlangs werd Vehicle-to-Grid nog gekozen in de Toekomstmakers Top-100 met de honderd meest baanbrekende innovaties uit Nederland.

Slimme laadnetten zijn een onmisbaar onderdeel in de woonomgeving van de toekomst. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk: ,,Het Rijk wil ruimte bieden, zodat dit soort experimenten kunnen groeien. Om grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro gaat kosten. Het investeren in slimme laadnetwerken is een zeer schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring door netbeheerders als Stedin.’’

Banen en schone lucht

Het slim gebruiken of opslaan van de lokaal opgewekte zonne-energie vergroot het financieel rendement van de zonnepanelen én van de elektrische auto. Daarbij komt dat het lokaal slim afstemmen van vraag en aanbod van energie mogelijk ook grote investeringen in het elektriciteitsnet vermijd. Bij ongewijzigd beleid zijn op termijn dikkere stroomkabels nodig als elke elektrische rijder om 18 uur thuiskomt en zijn auto gaat opladen.

Opschaling naar een regionaal energiesysteem, biedt grote kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 dankzij elektrische auto’s. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project.

Nieuwe technologie goed voor economie, milieu en versnelt energietransitie

De nieuwe laadpaaltechnologie zorgt voor banen en schone lucht, versnelt de energietransitie en voorkomt investering in netverzwaring, wat aangesloten klanten miljarden euro’s scheelt.

Dagelijks worden er wereldwijd 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Om die stroom ook te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt, is opslag cruciaal. Met de slimme laadpaal, made in Utrecht, kunnen ook de steeds grotere batterijen in elektrische auto’s worden ingezet om zonne-energie op te slaan. Daarmee kan Nederland inspelen op de wereldwijde uitdaging van opslag van duurzame energie.