Utrechtse regio vraagt Kamp om aanpassing energieregels

juli 6, 2016

Utrechtse regio vraagt Kamp om aanpassing energieregels

Utrechters zijn kampioen energie besparen en duurzame energie ontwikkelen. Helaas zijn er nog steeds nationale energieregels die dit belemmeren. Dus vragen Utrechtse partijen, waaronder de NMU, minister Kamp om samen te werken aan energieneutrale woningen, aardgasloze wijken en slimme laadpalen.

In de brief aan de minister kaart de Utrechtse alliantie aan dat er nog geen zicht is op een wettelijke eis voor energieneutrale woningen. Het Bouwbesluit stimuleert bouwbedrijven onvoldoende om moderne energiesystemen te installeren en daken vol te leggen met zonnepanelen. Intussen ontwikkelen vaak startende ondernemers concepten om huurwoningen energieneutraal te renoveren. Ook is in Utrecht het systeem bedacht om wijken energieneutraal te maken door een systeem van smart solar charging. Daarbij kunnen elektrische auto’s zonnestroom laden én opslaan voor later gebruik.

‘Schrap verplichte gasaansluiting en andere energieregels’

Een ander voorbeeld is de Warmtewet. Gasbedrijven zijn nu nog verplicht om woningen aan te sluiten op het aardgasnet, terwijl veel woningeigenaren volledig elektrische huizen willen. Utrecht onderzoekt wat haalbare alternatieven zijn en of het mogelijk is een wijk zonder gasleidingen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat het rijk de aansluitplicht schrapt. 

Rol NMU in versnelling energietransitie

De Utrechtse bestuurders willen graag samen met het rijk de energietransitie versnellen. De NMU doet dit door vanuit het Servicepunt Energie Lokaal lokale energiecorporaties van bewoners te ondersteunen bij energieopwekking en -besparing. Vanuit het programma Grootschalige Zon ondersteunt zij 40 zonne-energieprojecten in de provincie Utrecht, o.a. bij sportclubs, scholen, agrariërs en zonneweides. Verder faciliteert de NMU de Regionale Energie Alliantie, o.a. door een nulmeting uit te voeren en daarna bijeenkomsten te organiseren. Tijdens de bijeenkomst op 10 september 2014 tekenden woningcorporaties, bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden voor het realiseren van 50.000 nul-op-de-meter (NOM) woningen in onze provincie. Inmiddels is er een NOM-alliantie opgericht, die structureel communiceert over en bemiddelt bij NOM-projecten.

De brief aan minister Kamp is ondertekend door de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de U15, de Economic Board Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De organisaties hopen dat meer partijen in de regio zich zullen aansluiten bij deze regionale energiealliantie.