Utrechtse huurhuizen worden energiezuiniger, maar te langzaam

oktober 17, 2013

Utrechtse huurhuizen worden energiezuiniger, maar te langzaam

De huurwoningen in Utrecht moeten de komende jaren veel energiezuiniger worden, is de afspraak. Liggen de woningcorporaties een beetje op schema om dat te realiseren? En lukt het om een goede lokale aanpak van de grond te krijgen? Op 25 september bespraken corporaties, raadsleden en huurdersverenigingen dat tijdens een Rondetafel. 

Gemeentelijk doel gehaald, landelijk doel niet

De gemeentelijke doelstelling bedraagt 3000 stappen naar een beter energielabel – dus bijvoorbeeld van D naar C – per jaar. Dat lukt prima: in 2011 en 2012 zijn resp 3.831 en 5.748 labelstappen gemaakt. Mitros heeft er in 2012 de meeste gerealiseerd (4.320), gevolgd door Bo-Ex (603), Portaal (522) en SSH (303). De landelijke doelstelling (gemiddeld energielabel B in 2020; 33% CO2 reductie in de periode 2008-2020) is nog iets anders: daarvoor zijn 12.000 labelstappen per jaar nodig. Het tempo moet dan nog behoorlijk omhoog.

Corporaties doen hun best maar hebben weinig geld

Rolf van de Weide (Bo-Ex) vindt dat hij wel op koers ligt. Mitros heeft momenteel nauwelijks geld om woningen op te knappen en energiezuiniger te maken, vertellen Walter Vette en Felix Sevenheck. Groen West is volgens Mireille van den Pol net begonnen met het opstellen van een strategie. In Montfort is nu de bouw van 10 energiezuinige woningen in voorbereiding. Daarnaast zijn in Montfoort woningen gerenoveerd naar energielabel A++.

Raadsleden willen meer ambitie

‘De doelstelling van 3000 energielabels per jaar is een factor vier te laag,’ stelt Xander van Asperen (D66). Ook zijn PvdA-collega Bülent Isik vindt dat de lage ambitie omhoog moet. ‘En maak goed aannemelijk dat energienotaloze huurwoningen ook echt financieel zijn te realiseren. Vooralsnog heeft de huurder liever een goede auto dan een energienotaloos huis.’

Huurders bepleiten voorlichtingscampagne

PvdA’er Isik wordt op zijn wenken bediend door Colette van Essen (Huurders Netwerk Mitros, midden op de foto) en Miriam Sterk (huurdersplatform De Bundeling, links op de foto): zij pleiten ervoor om snel een voorlichtingscampagne voor huurders te organiseren over energiebesparend gedrag. ‘Energie is een forse kostenpost in je totale woonlasten,’ zegt Sterk. ‘Bij de jaarrekening kun je ook een boodschap over energiebesparing meesturen. Zo krijg je wellicht ook draagvlak voor renovaties – en een beperkte huurverhoging die je weer terugverdient met een lager verbruik.’ Dat laatste is zeker van belang voor huurders van Mitros: zij zijn nu vooral bang voor huurverhogingen waar ze niets mee opschieten.’ SSH nodigt haar huurders – studenten – uit om mee te denken over oplossingen. Daar is bij diverse huurders wel animo voor.

Goede renovatieprojecten kunnen het vertrouwen bij huurders ook herstellen. De corporaties moeten dan wel helder gaan communiceren over de vooruitgang die zij jaarlijks boeken, bijvoorbeeld in hun jaarverslag. ‘Sowieso moeten de corporaties de boodschap van energiebesparing continu herhalen,’ stelt Miriam Sterk. ‘Meer uitwisseling tussen corporatie en huurders is essentieel.’ Bijeenkomsten met corporaties, huurders en raadsleden zijn daarvoor prima platforms, vinden de aanwezigen.

Uitgebreid verslag

Volledig verslag