Utrechtse huurdersorganisatie De Bundeling wint Stook je Rijk-trofee 2013

november 25, 2013

Utrechtse huurdersorganisatie De Bundeling wint Stook je Rijk-trofee 2013

De Natuur en Milieufederaties en Milieucentrum Rotterdam hebben gisteravond de Stook je rijk-Trofees 2013 uitgereikt voor de beste inzet voor energiebesparing in de huursector. De prijswinnaars zijn corporatie Openbaar Belang uit Zwolle, huurdersorganisatie De Bundeling uit Utrecht en de gemeenteraad van Tilburg.

Bij het project Stookjerijk hebben in tien steden rondetafels plaatsgevonden. Doel van dit lokaal driepartijenoverleg met raadsleden, alle corporaties en huurdersorganisaties is energiebesparing in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen. De bijeenkomsten hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Te bescheiden doelstellingen

De deelnemers zijn zich bewust geworden van te bescheiden lokale doelstellingen en een te laag tempo. De gemeentelijke afspraken liggen op ongeveer een kwart van wat nodig is om de landelijke doelen voor energiebesparing te halen. Vaak zijn de huidige lokale prestatieafspraken niet in overeenstemming met het nieuwe convenant Energiebesparing Huursector.

Meer transparantie gewenst

Meer transparantie over de voortgang van energiebesparing bij corporaties is gewenst. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het nieuwe convenant gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes daarom haar leden aan te zetten om hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt.

Bespreking Convenant Energiebesparing

Doelstelling van het nieuwe convenant Energiebesparing Huursector is gemiddeld energielabel B in 2020 voor de huurvoorraad. Daarnaast moeten de drie partijen ook lokaal overleggen en lokale afspraken maken over de energiebesparing. De voortgang van de energiebesparing dient ook te worden gemonitord. Het convenant is opgenomen in het nieuwe Energieakkoord.

Miriam Sterk van huurdersorganisatie De Bundeling uit Utrecht ontvangt de Stookjerijk Trofee 2013 uit handen van Ronald Paping, directeur Woonbond