Utrechts energieplan brengt energieneutrale provincie dichterbij

juli 2, 2015

Utrechts energieplan brengt energieneutrale provincie dichterbij

De NMU is enthousiast over het energieplan dat de gemeente Utrecht heeft gepresenteerd. Het energieplan draagt met zijn ambitieuze doelstellingen bij aan de Regionale Energieagenda. Hiermee wordt een behoorlijke stap gezet richting energieneutrale provincie Utrecht: een provincie die evenveel energie opwekt als zij verbruikt.

Het gepresenteerde Utrechtse energieplan is op een unieke manier tot stand gekomen – met volop inspraak van burgers – en zet een behoorlijke ambitie neer. Interessant is de vooruitblik op een binnenstad met elektrische auto’s, een stad zonder gas, en energieneutrale nieuwbouw.

Daarbij geeft de gemeente aan dit niet alleen te kunnen realiseren, maar dit te willen doen met partijen uit de regio. We zien daarbij een mogelijke kruisbestuiving met de Utrechtse Energie-agenda, waarvoor de NMU samen met de Economic Board Utrecht (EBU), de Provincie Utrecht en de U10 (een samenwerkingsverband van 10 gemeenten) de handen ineen hebben geslagen.

Onder de vlag van de Utrechtse Energieagenda werken we aan het regionale energieprogramma. We ontplooien samen met partijen uit de regio onder meer initiatieven op het gebied van energiebesparing bij bedrijven, grootschalige zonne-energieprojecten en verduurzaming van gebouwen van maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt ook gericht geïnvesteerd in kennisontwikkeling en monitoring.

Doel van de Regionale Energieagenda is dat 10% van het energiegebruik van de provincie in 2020 afkomstig is van duurzame bronnen (zon, wind, groene biomassa). Helaas komen we daar met de huidige inspanningen nog niet De uitvoering van het Utrechtse Energieplan zal hieraan een belangrijke en wenselijke impuls geven!