Utrecht ondertekent Deal Stroomversnelling Koopwoningen

september 30, 2014

Utrecht ondertekent Deal Stroomversnelling Koopwoningen

Gemeente Utrecht, Stichting Verduurzaming Gebouwde Omgeving Utrecht (SVGOU), Energie-U en de NMU ondertekenden op 29 september de deal Stroomversnelling Koopwoningen. Daarmee spreken zij af de komende jaren mee te werken aan het realiseren van woningen die geen energiekosten meer hebben. 

In de pilotfase is de ambitie om in de stad Utrecht in 2015 tien van deze woningen te realiseren. Landelijk is de ambitie om vanaf 2016 ca. 50.000 woningen per jaar tot nul op de meter te renoveren! Naast deze organisaties zijn er ook bouwbedrijven, makelaars/ taxateurs, banken en hypotheekverstrekkers die de deal hebben ondertekend.

De NMU zal zich inspannen om meer gemeenten en energiecoöperaties in de provincie Utrecht te laten aansluiten. Houten, Amersfoort en Eemnes behoren al tot de koplopers. Zij ondertekenden de Deal ook, evenals de Provincie Utrecht.

Energiebestendig en comfortabel

Deze Deal geeft vele huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet en duurzaam te vernieuwen, van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Nul op de meter is het toekomstbestendig maken van je woning. Een renovatie die resulteert in energiebesparing, maar ook zal hun woningen hierdoor veel comfortabeler worden – geen tocht, geen vocht, een moderne uitstraling en overal een aangename temperatuur door de seizoenen heen.

Begeleiden en faciliteren

De deal sluit aan bij de ambitie van Utrecht om energie te besparen en de CO2-emissie te beperken. Het bereiken van dit doel zal gebeuren in samenwerking met vele partijen. SVGOU , Energie-U en NMU werken samen met de gemeente om dit proces te organiseren, bewoners te begeleiden en betrokkenen te faciliteren. We werken eendrachtig samen met regionale bouwbedrijven Samen met banken, hypotheekverstrekkers, taxateurs en ondersteund door het landelijk consortium willen we deze ontwikkeling mogelijk maken. De ambitie is om in 2015 tien pilotwoningen te realiseren. Met als doel om de jaren die volgen een exponentiële groei van Nul op de Meter woningen te organiseren.

Voor hetzelfde geld een comfortabeler woning

In Utrecht start het project met de naoorlogse grondgebonden koopwoningen. Doel is deze woningen voor een bedrag van 45.000 euro te verbouwen zodat ze wat betreft energie evenveel opwekken als nodig is voor verwarming en verbruik. Voor de 45.000 moeten bewoners een extra hypotheek of lening afsluiten. Deze maandelijkse extra hypotheeklasten voor deze verbouwing zijn even hoog als de voormalige energierekening zodat de totale woonlasten gelijk blijven. Voor hetzelfde geld heb je dus een comfortabelere woning met een moderne uitstraling en lever je je bijdrage aan energiebesparing en beperking van de klimaatveranderingen.

Extra inspanning nodig

Voor de pilotfase is extra financiering en inspanning nodig. Alle partijen die de deal ondertekenen hebben toegezegd om deze extra inspanningen en kosten van de pilotfase gezamenlijk op te brengen.

Het doel is ambitieus en zal stap voor stap bereikt worden. Alle partijen zetten hier hun schouders onder en leveren hieraan hun bijdrage. Dat hebben zij met het ondertekenen van de deal bekrachtigd.

Foto: DDK