Uniek energiesysteem in Lombok breidt uit in de regio

januari 16, 2017

Uniek energiesysteem in Lombok breidt uit in de regio

Wegens succes in Lombok breidt het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging zich uit naar vijf wijken in de regio. Onderdeel hiervan is de plaatsing van 70 elektrische We Drive Solar-auto’s. De NMU is actief betrokken bij de uitbreiding, door energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven te ondersteunen bij de opzet van een We Drive Solar community.

energiesysteemIn Lombok is Smart Solar Charging een beproefd concept. Overdag slaat een slimme laadpaal lokale zonne-energie op in elektrische deelauto’s. Op een ander moment wordt het energieoverschot in de wijk gebruikt, dankzij vehicle2grid-technologie (V2G).

Nieuwe bedrijvigheid en verduurzaming

De uitbreiding leidt tot nieuwe energiediensten voor uiteenlopende gebieden, zoals woonwijken, zakencentra en stationsgebieden. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de stad en provincie Utrecht om de innovatiekracht te versterken, nieuwe bedrijvigheid te realiseren en tegelijk de stedelijke omgeving te verduurzamen. Smart Solar Charging biedt grote kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. RVO voorspelt 10.000 banen gekoppeld aan elektrisch vervoer in 2020 en 50.000 banen in 2030. De vraag naar duurzame energiesystemen neemt sterk toe nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatverdrag van Parijs.

Vijf nieuwe proeftuinen

Lombok staat internationaal bekend als dé proeftuin voor Smart Solar Charging. Daarbij zijn ook internationale spelers als General Electric en Renault nauw betrokken. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde ‘proeftuinen’ in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met V2G-laadpunten en deelautosystemen. Daarbij heeft elke proeftuin zijn eigen gebruiksprofiel, type afnemer en specifieke markt. Onderdeel van dit innovatieproject is de plaatsing van 70 We Drive Solar auto’s. Deze auto met een actieradius van 300 km en een grote batterij biedt de mogelijkheid om Smart Solar Charging door te ontwikkelen tot een duurzaam wijkenergiesysteem. De regionale uitrol van Smart Solar Charging in dit project betekent een grote stap richting internationale opschaling van deze systeeminnovatie.

Ambitieus consortium

Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een ervaren consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium werken verder de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, Vidyn, Jedlix en netbeheerder Stedin samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek in de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.