Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

juni 25, 2015

Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn blij met de historische uitspraak van de rechter woensdagmorgen in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. De uitspraak van de rechter dwingt het kabinet om aanvullende maatregelen te nemen. De gevolgen van klimaatverandering vragen om daadkrachtige maatregelen, voor ons Nederlanders én de wereld als geheel.

De Nederlandse overheid moet volgens de rechter de uitstoot van CO2 met minstens 25 procent teruggedrongen hebben in 2020 ten opzichte van 1990. Wij verwachten dat het kabinet deze uitspraak van de rechter overneemt en maatregelen neemt in de Miljoenennota. Dit betekent dat het kabinet samen met onze SER-partners steviger moet inzetten op energiebesparing en duurzame energie.

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen de milieuorganisaties met het kabinet inzetten om tot aanvullende maatregelen te komen binnen het SER-akkoord en daarbuiten. Deze aanvullende maatregelen moeten ertoe leiden dat deze doelstelling wordt gehaald.

Maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn volgens de milieuorganisaties:

  • fiscale vergroening (zoals auto- en energiebelasting, elektrisch rijden, de kilometerheffing);
  • beprijzen van milieukosten (onder andere krimp van de luchtvaart);
  • energie besparen (door woningisolatie, afspraken met energie intensieve industrie en gas besparen);
  • verduurzamen energieopwekking (versnelling transitie naar wind en zon);
  • reductie van de veestapel.

En natuurlijk inzetten op een gedegen en ambitieus klimaatakkoord in Parijs.

Alleen rigoureuze maatregelen zorgen voor een veilige en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen. Wij willen ons gezamenlijk hiervoor inzetten.

Alex Ouwehand van De Natuur en Milieufederaties wijst erop dat De Natuur en Milieufederaties een belangrijke rol kunnen en willen spelen bij de uitvoering van de nieuwe maatregelen. “De Natuur en Milieufederaties ondersteunen in heel Nederland 500 lokale energie initiatieven met ruim 75.000 leden en klanten. Deze lokale initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de opwekking van duurzame energie en het intensiveren van energiebesparing.”