Trends in duurzame mobiliteit

juli 30, 2012

Trends in duurzame mobiliteit

Bezit van voertuigen wordt steeds minder belangrijk; het aantal diensten neemt juist toe. Een goed voorbeeld is de sterke toename van deelauto’s in steden. Een andere trend is dat mensen meer actief zijn in en met hun buurt.

Dat laatste zie je bijvoorbeeld terug in de oprichting van lokale energiecorporaties en andere buurtinitiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten. Op het gebied van mobiliteit zie je dit ook, bijvoorbeeld bij Mywheels, Wheels4all en Snappcar.

Deze trends zettende NMU aan het denken: hoe grijpen we deze aan om nog een stap verder in duurzame mobiliteit te gaan dan alleen de deelauto? Is het bijvoorbeeld kansrijk om nog meer soorten vervoermiddelen aan te bieden? En hoe regel je dat? Kun je de lokale daadkracht in buurten hiervoor benutten? Hoe ga je de diensten en vervoermiddelen combineren?

Top 10 autodeelgemeentenDus voerde de NMU een enquête uit. Enkele resultaten vind je in het betreffende artikel. Enkele deelnemers gaven al aan dat zij willen brainstormen over buurtmobiliteit. Na de zomer volgt een bijeenkomst. Mocht je belangstelling hebben om deze ook bij te wonen, dan kun je je aanmelden bij p.binkhorst@nmu.nl.

NMU en MyWheels overwegen een proef om eigen bakfietsen aan te bieden voor verhuur in de buurt. Mocht je interesse hebben om bakfietsen aan te bieden of af te nemen, dan horen wij dat ook graag!

Zie ook de volgende lezenswaardige artikelen:

Illustratie: KpVV