Terugblik op landelijk Wind op Land event 16 september

september 28, 2017

Terugblik op landelijk Wind op Land event 16 september

Op 16 september genoten 120 deelnemers van een sfeervol, geanimeerd en interessant ‘Wind op land’-event. Een multifunctioneel wijkgebouw, gelegen in het zicht van de vier turbines van coöperatief Windpark Nijmegen-Betuwe, vormde de perfecte locatie voor de mix van inleidingen, workshops en debatten. De bijeenkomst vond plaats in het kader van twee landelijke projecten: Het Energie-Initiatief, vanuit de energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties, en de Leeromgeving draagvlak en participatie bij Wind op Land, van de NMFs samen met Natuur & Milieu.

Motto van het event: ‘coöperaties en ontwikkelaars: van wrijving komt glans?’ Gedachte hier achter: de coöperatieve beweging verdient het om steeds belangrijker te worden, maar vanwege aard en omvang vereist dat bij windenergie goede afspraken en samenwerking met professionals. Genoeg stof voor inhoudelijk stevige sessies en discussie, maar de bijeenkomst stond eveneens in het teken van ‘leren’. Met workshops op verschillende kennisniveaus werd de dag dan ook bezocht door leden van beginnende (wind)coöperaties, maar ook door ervaren coöperatiemensen, ontwikkelaars, adviseurs, ambtenaren en belangenorganisaties.

Het inhoudelijk deel van het event eindigde met een panelgesprek, aan de hand van drie stellingen: mensen die kritisch zijn over windenergie in hun leefomgeving zijn goud waard; bij het bouwen van een windpark moet het verplicht zijn om ruim te delen met de omgeving; er moet een keurmerk op de kwaliteit van energiecoöperaties komen. Het aantal opgestoken rode en groene kaarten varieerde, maar eigenlijk bleken er onder publiek en deelnemers aan het panel geen grote meningsverschillen te bestaan. De ‘cowboy’-ontwikkelaars en de echte tégenstanders van windenergie waren hier duidelijk niet vertegenwoordigd. Wel deed NMF-netwerkdirecteur een heldere oproep voor meer regie en standvastigheid van de overheid.

Vraag blijft: hoe gaan we samen zorgen dat de energieambities gerealiseerd worden met veel meer wind op land? Hier vind je alle presentaties van de dag.

 

 De businesscase van wind op land, en hoe profiteert iedereen mee?

De volgende bijeenkomst over Wind op Land, vindt plaats op 24 oktober in het provinciehuis van Utrecht. In één van de sessies gaat adviesbureau Bosch & Van Rijn in op de businesscase van windenergie. Hoe kunnen gemeenten en energiecoöperaties ook meeprofiteren van de komst van de windmolens? Want idealiter komen niet alleen de lasten, maar ook de lusten de gemeenschap ten goede. En dat kán ook. Zowel gemeenten als inwoners en lokale bedrijven kunnen veel meer (financieel) profiteren van windenergie dan tot nu toe gebeurt en/of bekend is bij betrokkenen.

Zo kunnen gemeenten als ze het slim spelen hun voorinvestering (zoals een goed gevoerd proces met belanghebbenden, beleidsvorming en het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken) – deels – terugverdienen middels de inkomsten uit leges en WOZ-belastingen van de gerealiseerde windturbines.

Bewoners en bedrijven die zich organiseren (bijvoorbeeld in een energiecoöperatie) kunnen ook op verschillende manieren meeverdienen aan windenergie. Indien zij er risicodragend ingaan (dus mee ontwikkelen) levert dit het meest op. Maar ook als je mede-eigenaar wordt van molens, kan er een interessant potje geld ontstaan om individueel en/of collectief te benutten. Aanmelden kan hier.