TerrAgenda: samen verder na het Jaar van de Bodem

november 12, 2015

TerrAgenda: samen verder na het Jaar van de Bodem

Op 11 december organiseert het Initiatief Bewust Bodemgebruik een conferentie onder de noemer TerrAgenda. Dit keer is het doel om te agenderen wat er nodig is om de beweging die in 2015 rondom de bodemthematiek op gang is gekomen ‘grondig’ op te pakken en blijvend te vertalen, te versterken en te verbreden.

Tijdens TerrAgenda wordt er niet alleen teruggeblikt op de ‘oogst’ van het achterliggende jaar, maar vooral met zoveel mogelijk relevante partijen afgesproken welke uitdagingen zij na 2015 samen op gaan pakken.

TerrAgenda is daarmee een uitgelezen moment voor iedereen die verder wil met de bodem, om met andere actoren in te zoomen op specifieke bodemthema’s, analyses af te stemmen, ambities te formuleren, strategische koersen te bepalen, en gezamenlijk commitment uit te spreken.

Na een inleidend tafelgesprek met actieve bodem-ijveraars kruipen vertegenwoordigers uit overheid, onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven, middenveld en de energieke samenleving in twee rondes bij elkaar om tafel, om voor een totaal van 18 bodemthema’s plannen voor actie en samenwerking te beraden. Corinne de Jonge van Ellemeet, netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufederaties, zal deelnemen aan een workshop over Voedselbossen.

Vervolgens wordt in het plenaire slotgesprek onder leiding van Bodemambassadeur Felix Rottenberg opgetekend wat het Jaar van de bodem heeft opgeleverd aan inzichten, allianties, voornemens en startpunten.

TerrAgenda wordt mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, het organisatiecomité van het Jaar van de Bodem, het Initiatief Bewust Bodemgebruik en vooral al die mensen die energiek en enthousiast op of in de bodem bezig zijn.