Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Symposium Autodelen op weg naar 0-emissie

Symposium Autodelen op weg naar 0-emissie

Elektrische deelauto’s lijken een vanzelfsprekende combinatie die de voordelen van autodelen combineert met schonere – elektrische – automobiliteit. Tijdens het symposium “Autodelen op weg naar 0-emissie” gaan we met elkaar in dialoog hoe gemeenten hier praktische invulling aan kunnen geven en hoe bedrijven hier een rol in kunnen spelen.

De aftrap wordt gegeven door Marjolein Demmers, voorzitter Stuurgroep Green Deal Autodelen en directeur Natuur & Milieu. Daarna gaan gebruikers, gemeenten en andere overheden, bedrijven en aanbieders van (elektrische) deelauto’s met elkaar – en met u -in gesprek over de vraag wat er nodig is om elektrisch autodelen groot te maken.

Om een rendabel elektrisch autodeel systeem in te richten is samenwerking tussen aanbieder en gemeente een randvoorwaarde. Het lokale mobiliteitsbeleid en de uitrol van laadinfrastructuur kunnen belangrijke barrières wegnemen. Bedrijven kunnen echter ook een bijdrage leveren, door hun medewerkers te stimuleren deelauto’s te gebruiken of door hun eigen vloot beschikbaar te stellen buiten kantooruren. Tijdens het symposium worden een aantal projecten uit de praktijk toegelicht, waarbij we ingaan op de succesfactoren en uitdagingen.

Wie volgt de gemeente Den Haag op en wint dit jaar de “Nationale Autodeel Award 2017”? In het kader van de Green Deal Autodelen reiken Natuur & Milieu en het ministerie van I&M deze Award uit aan de gemeente die het afgelopen jaar de grootste versnelling met autodelen heeft bereikt.

Derk Loorbach, directeur DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit sluit de dag af en gaat in op wat er nodig is voor succesvolle (duurzame) innovaties en wat dit vraagt van betrokken partijen en organisaties.

Voor wie? Beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk, marktpartijen autodelen, mobiliteitsmanagers en wagenparkbeheerders van bedrijven.

Datum: 6 december 2017 | 13.00 – 17.00 uur
Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Aanmelden via: https://www.natuurenmilieu.nl/nationale-autodeel-award-2017/symposium-autodelen-op-weg-naar-0-emissie/


Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI