Succesvolle Oostbroeklezing natuurinclusieve landbouw

april 3, 2017

Succesvolle Oostbroeklezing natuurinclusieve landbouw

Op 28 maart hield Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research (voorheen het LEI) een Oostbroeklezing over natuurinclusieve landbouw. Hij ging in op de definitie van dit begrip en op de mogelijkheden van de landbouwsector om hier invulling aan te geven.

Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem dat de aanwezige natuurlijke hulpbronnen op het bedrijf optimaal beheert. Dit kan zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van een gebied. Natuurinclusieve landbouw betekent niet per definitie dat het om een vorm van extensieve landbouw gaat. Ook een intensief bedrijf kan door middel van toepassing van moderne technieken natuurinclusief werken, zoals het gebruik maken van GPS bij het beschermen van weidevogelnesten. Andere vormen op de schaal van een bedrijf zijn bijvoorbeeld verbouwen en voeren van een percentage natuurgras aan de koeien of het gebruik van andere rassen die beter bestand zijn tegen natuurlijkere omstandigheden.

Op het schaalniveau van een gebied kunnen boeren samenwerken in een natuurcoöperatie, zoals in de Krimpenerwaard (http://www.nckrimpenerwaard.nl/), of intensief samenwerken met een terreinbeherende organisatie.

Om natuurinclusief boeren in de praktijk meer vorm te geven, is het volgens Vogelzang van belang dat er meer proefprojecten worden opgezet en dat er meer samenwerking plaatsvindt tussen boeren en terreinbeheerders. Dit vereist wel een cultuurverandering, zowel bij boeren als bij natuurbeheerders.

Vogelzang ging tijdens zijn lezing ook in op nieuwe vormen van financiering voor de natuurinclusieve landbouw. Op 7 april a.s. verzorgt het Nationaal Groenfonds een workshop over de financieringsmogelijkheden voor boeren die natuurinclusief (gaan) werken. Deze workshop wordt gegeven tijdens een conferentie over Boeren met Natuur, in Velp. Meer informatie op de website van het Nationaal Groenfonds.