Succesvolle netwerkbijeenkomst Utrecht2040 op 1 april

april 3, 2014

Succesvolle netwerkbijeenkomst Utrecht2040 op 1 april

Op 1 april vond de voorjaarsbijeenkomst van het netwerk Utrecht2040 plaats. Tijdens deze druk bezochte en actieve netwerkbijeenkomst kwamen 140 deelnemers uit de regio bij elkaar in het Provinciehuis in Utrecht. De NMU coördineert dit netwerk en is voorzitter van de kerngroep.

Prof. Dr. Jan Jonker, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was hoofdspreker tijdens de bijeenkomst. Daarnaast stond een aantal actieve en inhoudelijke deelsessies op het programma. Op de open markt werd een breed aanbod van diensten en producten van partners uit de regio gepresenteerd. En als toetje maakte Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, het nieuwe onderwerp van de Duurzaamheidsprijs van dit jaar bekend, namelijk energiebesparing in de bestaande woningen.

Jan Jonker: Utrecht bruist, laten we er iets van maken!

In zijn betoog ging Jan Jonker in op ondernemerschap, nieuwe business modellen en transitie. Hij begon zijn verhaal met de huidige bezuinigingen en gaf aan dat een visie op een andere toekomst niet uit Den Haag moet komen, maar dat we dit samen moeten organiseren.

Jonker: “We leven in tijden van maatschappelijke transitie, het moet anders. Het groeiend aantal lastige (organisatie)vraagstukken waar we voor staan, is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Niet de organisatie moet veranderen, maar het systeem. In het licht van de noodzakelijke transitie moeten we over bestaande praktijken heen kijken naar andere manieren van organiseren, zoals organisatievormen die meer gericht zijn op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid.”

Deze andere manier van organiseren noemt Jonker de WEconomy, de netwerkmensenmaatschappij. Onderdelen hiervan zijn volgens hem onder andere circulaire economie, economie van delen (van bezit naar gebruik), samenwerkingseconomie en de economie van zelfproductie. “In de afgelopen vijf jaar zijn er tal van start ups ontstaan in Nederland die deze nieuwe vormen symboliseren, zoals AirBnB, SnappCar, Thuisafgehaald, Mudjeans, Winddelen en Fairphone. Er is wel een aantal voorwaarden voor deze transitie. We hebben onder andere passende organisatiemodellen nodig, kennis en experimenteerruimte.”

Jonker concludeert over de netwerkmensenmaatschappij: “Er is geen masterplan, maar er is wel Utrecht2040. Utrecht bruist van de initiatieven en de regionale potentie is groot. Daaruit blijkt al dat er veel kansen liggen in deze regio, die we vooral samen moeten verzilveren!”

Duurzaamheidsprijs voor beste project energiebesparing bestaande woningbouw

Als afsluiting van de middag maakte gedeputeerde van de Provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, het thema van de Duurzaamheidsprijs 2014 bekend. Pennarts: “Elk jaar reikt het Netwerk Utrecht2040 de Duurzaamheidsprijs uit. Deze prijs wisselt jaarlijks van thema en eigenaar. In 2014 wordt de prijs uitgereikt aan het beste projectinitiatief dat bijdraagt aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad in de provincie Utrecht.”

Pennarts legde uit dat dit een van de speerpunten is in de provincie Utrecht. “Woning- en utiliteitsbouw is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik. Dat gaat gepaard met een hoge uitstoot van CO2 en een steeds hogere energierekening voor bewoners en bedrijven. Een forse energiebesparing en bij voorkeur een energieneutrale gebouwde omgeving is dus zowel wenselijk als noodzakelijk, gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. Utrecht 2040 beloont graag het project dat hieraan het meest bijdraagt met een mooie prijs!”
De winnaar van de Duurzaamheidsprijs krijgt een wisselbokaal, veel publiciteit voor het project via Netwerk Utrecht2040 en €10.000,-, in te zetten voor verdere uitvoering of opschaling van het initiatief.