Succesvolle dialoog over circulaire Eneco Energy Campus

oktober 14, 2016

Succesvolle dialoog over circulaire Eneco Energy Campus

Eneco heeft ambitieuze plannen met zijn oude energiecentrale. De ligging is uniek, midden in de stad. Graag zien ze een Energy Campus ontstaan, een broedplaats voor innovatie. Nog mooier wordt het als deze ook volledig circulair ontwikkeld wordt en blijft. Op 13 oktober was daarover een inspirerende discussie tijdens de bijeenkomst van Cirkelregio Utrecht.

Diverse deskundigen uit het veld van de stedelijke gebiedsontwikkeling, mogelijk toekomstige gebruikers, bouwers, investeerders en vertegenwoordigers van bedrijven en start-ups uit de directe omgeving bogen zich over de mogelijkheden tijdens de bijeenkomst van de Cirkelregio Utrecht. Naast een inspirerende discussie over circulaire gebiedsontwikkeling en de kansen voor de stad Utrecht leverde het ook concrete tips op voor de circulaire ontwikkeling van de Eneco Energy Campus zelf.

Tip: ga er nu al zitten!

De tips die Ewoud von Dulmen-Krumpelmann van Eneco in ieder geval mee naar huis nam zijn:

  • ‘Ga er zitten, nu al’. Zorg dat het niet blijft bij een abstract plan, maar laat zien dat er iets gebeurt, maak het toegankelijk!
  • Bepaal wat je wilt betekenen voor de omgeving en de stad, zet dit om naar concrete, zichtbare initiatieven op de locatie zelf, maar ook daar buiten (Werkspoorgebied, Leidsche Rijn).
  • Inventariseer binnen de eigen organisatie materiaalstromen die je kunt inzetten om de campus op te bouwen. Maak gebruik van de Bouwmarktplaats om materialen uit de directe omgeving te betrekken.
  • Doe het niet alleen; zoek gelijkwaardige samenwerkingspartners en betrek toekomstige gebruikers om in te kunnen spelen op concrete behoeften.

Get Connected

De bijeenkomst van de Cirkelregio Utrecht vond plaats tijdens het ochtendprogramma van het Get Connected jaarcongres van de Economic Board Utrecht (EBU). De Natuur en Milieufederatie Utrecht organiseerde deze bijeenkomst samen met de partners in de Alliantie Cirkelregio Utrecht: EBU, gemeente Utrecht, Cirkelstad Utrecht en de U10-gemeenten en Provincie Utrecht.

Naast de discussietafel over de Eneco Energy Campus waren er nog vier tafels waar plannen werden gesmeed en mogelijke samenwerkingen werden besproken: circulair inkopen en aanbesteden, duurzaam demonteren, hergebruik van bouwmaterialen en afvalvrije gebieden.

Nieuwe allianties in de maak

In totaal waren er ruim vijftig enthousiaste aanwezigen met zeer diverse achtergronden: inkoop, bouw en sloopbedrijven, architecten, eigenaars, overheden, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstellingen. De grote verscheidenheid aan deelnemers en het feit dat de gesprekken aan de tafels hebben geleid tot zeer concrete afspraken tussen (toekomstige) samenwerkingspartners. Nieuwe allianties zijn in de maak!