Sterke Utrechtse economie vraagt om investeren in vitale steden

december 15, 2014

Sterke Utrechtse economie vraagt om investeren in vitale steden

15/12/2014 – De provincie Utrecht staat er economisch goed voor maar de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Dit zijn enkele conclusies uit de Staat van Utrecht, die op 15 december werd gepresenteerd aan ruim 170 partijen in de regio.

Utrecht heeft de hoogste werkgelegenheid, de laagste (jeugd)werkloosheid en de hoogst opgeleide bevolking van Nederland. Het Bruto Regionaal Product (waarde van alle geproduceerde goederen en diensten) ligt ruim 16% boven het landelijk gemiddelde. Ook door de centrale ligging en door de aanwezigheid van grote kennisinstellingen heeft de provincie een grote aantrekkingskracht om in te wonen, te werken en te studeren. De keerzijde is dat de provincie onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid, de betaalbaarheid van woningen en de luchtkwaliteit (en dus gezondheid van haar inwoners).

Bekijk hier het volledige rapport van de Staat van Utrecht.

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een monitor die op regelmatige basis meet hoe de provincie Utrecht er voor staat op het gebied van de woon-, werk- en leefomgeving. Uit de monitor van 2014 komt als een van de belangrijkste conclusies naar voren dat Utrecht een economisch sterke provincie is. Daarom importeert de regio veel arbeid uit andere regio’s.

Juist deze aantrekkingskracht van de regio gaat gepaard met druk op bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Door de centrale ligging is Utrecht de draaischijf van Nederland, elke dag verplaatsen zich veel mensen in en uit de provincie. De Staat van Utrecht laat zien dat autoritten in de regio gemiddeld 18% vertraging oplopen en dat bijna 30% van de fietsritten in de regio zwaar vertraagd zijn (dat zijn fietsritten die 14% of langer duren dan je zou mogen verwachten). Daarnaast voldoet op een aantal plekken de luchtkwaliteit in de provincie nog niet aan de wettelijke normen, wat negatieve effecten heeft op de gezondheid van de inwoners.

Gezonde verstedelijking

Dit alles vraagt om investeren in gezonde verstedelijking, waarbij onder andere wordt ingezet op het verbeteren van de luchtkwaliteit door schonere en efficiëntere mobiliteit. Ook zijn meer betaalbare woningen en een woonomgeving met voldoende groen nodig. Winst is ook te boeken bij energiebesparing bij huishoudens en bedrijven en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. Juist het sterke economische profiel van deze regio biedt mogelijkheden om Utrecht op deze punten te versterken. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Utrecht duurzamer en nog aantrekkelijker te maken.

Betaalbaarheid woningen onder druk

De Staat van Utrecht laat ook zien dat de provincie zich kenmerkt door een hoog cultureel aanbod en gevarieerde natuurgebieden en landschappen. Dit maakt Utrecht niet alleen tot een aantrekkelijk gebied om te werken, maar ook om te wonen en recreëren. De provincie Utrecht kent een positief migratiesaldo, dat betekent dat er meer mensen komen wonen in deze regio dan er vertrekken. De gemiddelde woningprijs in Utrecht is daarom relatief hoog en de betaalbaarheid van de woningen staat daarmee onder druk voor inwoners met een lager inkomen.

Opwekken duurzame energie

Woonlasten worden voor een belangrijk deel bepaald door energiekosten. Het terugdringen van het energieverbruik is goed voor het klimaat en voor het terugdringen van de woonlasten, maar Utrecht loopt daarin nog achter. Het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen kan nog flink omlaag. En Utrecht bungelt onderaan als het gaat om het opwekken van duurzame energie. In de provincie wordt nog maar 2,1% van onze energie duurzaam opgewekt, terwijl dit landelijk al 4% is, zo blijkt uit de Staat van Utrecht. De regio is daarmee nog een eind verwijderd van de landelijke afspraken en provinciale doelstellingen.

Bekijk hier een uitgebreid tekst- en beeldverslag van de presentatie.