Stem mee over je eigen leefomgeving!

februari 11, 2015

Stem mee over je eigen leefomgeving!

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Regionale besturen, die keuzen gaan maken voor onze directe leefomgeving. Neem de verkiezingen dus serieus; ze zijn bepalend voor duurzaamheid en natuur in Utrecht!

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Zoals altijd gaan de debatten vooral over landelijke thema’s en de vraag of het kabinet nog voldoende steun houdt in de Eerste Kamer. Maar laten we niet vergeten dat het echt gaat om de krachten-verhoudingen in regionale besturen, die bepalen welke keuzen de komende vier jaar worden gemaakt voor onze directe leefomgeving.

Provincies bepalend voor infrastructuur, energie, landbouw

Door decentralisaties van de afgelopen jaren bepalen de provincies hoe het gaat met natuur en landschap in Nederland. Ook de regionale infrastructuur voor auto, fiets en OV, ruimte voor woningbouw en bedrijventerreinen, keuze voor schaliegas of schone energie, welke kant gaan we op met de landbouw: allemaal zaken waar de provincie een grote stem in heeft, en vaak zelfs het laatste woord. De partijen maken bij al deze onderwerpen zeer verschillende keuzen.

Waterschap: vergaande invloed op natuur en landschap

Waar het gaat om ruimte voor water en de kwaliteit van het water zijn de waterschappen natuurlijk aan zet. Een voor velen onzichtbaar bestuur, maar met vergaande invloed op natuur en landschap. De laatste jaren zijn meer partijen gaan meedoen aan deze verkiezingen, en ook hier met heel uiteenlopende visies.

Wil je weten welke onderwerpen terugkomen in de verkiezingsprogramma’s en hoe de keuzen van partijen zich verhouden tot je eigen voorkeuren? Ga naar de Stemwijzer of het Kieskompas. Die laatste gaat ook over de waterschappen.

Bepalend voor duurzaamheid en natuur

Neem de verkiezingen serieus, ze zijn bepalend voor duurzaamheid en natuur in Utrecht!