Stedin maakt vervanging gasleidingen inzichtelijk

oktober 28, 2016

Stedin maakt vervanging gasleidingen inzichtelijk

Stedin laat als eerste netbeheerder zien waar de komende jaren de gasleidingen moeten worden vervangen. Hierdoor kunnen gemeenten, woningcorporaties en energiecollectieven zien wat goede momenten zijn om te kiezen voor aardgasloos.

gasleidingen
Voorbeeld van gasvervangsingsdata Rotterdam Delfshaven. Legenda: groen: lagedruk gasleiding ouder dan 30 jaar. Donkerblauw: te vervangen voor 2030. Lichtblauw gasleiding van 30 jaar of jonger.

De NMU is blij met de openheid die Stedin biedt. Zo kunnen gemeenten en corporaties makkelijker én beter hun strategie bepalen voor de verduurzaming van de woningvoorraad – bijvoorbeeld via Nul op de Meter renovaties waarbij geen aardgasnetwerk meer nodig is.

 

Bovendien ijvert Stedin bij de overheid voor het schrappen van de verplichting om aardgasnetten aan te leggen bij nieuwbouw. Ze doen dit op basis van hun nieuwe position paper.

Afscheid van huidige gasleidingen

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om deze CO2-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. Dit betekent dat Nederland in de toekomst afscheid neemt van aardgas. Door de te vervangen gasleidingen openbaar te maken, wil Stedin andere partijen inzicht geven waar vervanging door alternatieven mogelijk is. Overigens zonder daarvoor gasleidingen die nog niet aan het einde van de levensduur zitten voortijdig af te schrijven.

 

Open data

Stedin biedt informatie met de te vervangen gasleidingen als open data aan en is daarom voor iedereen inzichtelijk. In het bestand staan alleen de gasleidingen die komende 15 jaar moeten worden vervangen en die het gas vanaf het hoofdnet naar huishoudens en bedrijven transporteren. Het bestand en de uitleg zijn te downloaden via www.stedin.net/zakelijk/open-data.

Nationale Klimaattop

Op 26 oktober ondertekende Stedin samen met verschillende gemeenten, provincies en netbeheerders op de Nationale Klimaattop het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarnaast riep Stedin eerder dit jaar de rijksoverheid op de verplichting om iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten te schrappen. Stedin investeert maatschappelijk geld om jaarlijks zo’n 37.000 nieuwe woningen aan te sluiten op gasnet. Als een volledig duurzame energievoorziening wordt gerealiseerd, worden deze investeringen niet terugverdiend.