Soesterkwartier Amersfoort wordt Mobiel Soesterkwartier

november 26, 2013

Soesterkwartier Amersfoort wordt Mobiel Soesterkwartier

De vereniging Duurzaam Soesterkwartier in Amersfoort omarmt het project Buurtmobiliteit. De eerste stappen zijn door de bewoners inmiddels gezet. Op de eerste buurtbijeenkomst waren de bewoners zeer enthousiast en is positief gereageerd op de plannen en mogelijkheden.

Om de ideeën nog meer bekendheid te geven is ook de pers met succes benaderd. Op 14 september is de voorpagina van de Amersfoortse Courant gehaald en verschenen er nog twee artikelen in de lokale pers.

Vragenlijst

De werkgroep heeft na de zomervakantie een enquête ontwikkeld en eind september uitgezet. Daar kwamen ruim 80 reacties op! Op dinsdag 15 oktober zijn de resultaten gepresenteerd.

Enthousiasme voor delen auto`s

De opkomst van 22 enthousiaste mensen, die allemaal graag praktisch aan de slag willen, inspireerde de werkgroep zeer. Met name het delen van auto’s en bakfietsen staat op het netvlies van de beoogde deelnemers. In de komende maanden worden de ideeën praktisch uitgewerkt door afspraken met een deelaanbieder te gaan maken.