Serie dialogen: waarheen met ons voedselsysteem?

februari 29, 2016

Serie dialogen: waarheen met ons voedselsysteem?

Voor de zevende maal komt er een serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! 

Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel. Na het recente klimaatakkoord in Parijs, zei klimaatonderzoeker prof. Pier Vellinga: ‘Wat betreft fossiele brandstof is de pap gestort en gaan we de komende decennia naar hernieuwbare energiebronnen. Nu moet alle aandacht naar het robuust en ecologisch houdbaar maken van ons voedselsysteem.’ Onderzoek, bedrijfsleven, overheid en burgers zullen daarin samen moeten optrekken.

De nieuwe, vijfdelige debatserie staat in het teken van de overgang naar een ander voedselsysteem. En van wetenschappelijke inzichten die hierbij helpen. De serie gaat op 29 februari van start met een sociaal-culturele beschouwing over landbouw, vlees en ethiek door ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. Op 14 maart staat de relatie tussen landbouw & voedsel en het vluchtelingenvraagstuk centraal. Daarna komen de relatie voeding en gedrag (29 maart) en de rol van bacteriën in onze voedselketen (19 april) aan bod. Op zaterdag 21 mei is het slotdebat met staatssecretaris Martijn van Dam en diverse experts en innovatoren over de noodzakelijke transitie van ons voedselsysteem.

Wereldwijde ontwikkelingen beïnvloeden ons landbouw- en voedselsysteem en omgekeerd. Denk aan vluchtelingenstromen, protesterende en massaal uittredende boeren, maatschappelijke onvrede over dierenwelzijn, stijgende zorgkosten, teruglopende bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en klimaatverandering. Wat is onze visie daar op? Hoe beweeglijk moet ons voedselsysteem zijn?

Het wordt steeds duidelijker dat we wereldwijd meer ecologisch verantwoord voedsel moeten gaan produceren. Voedsel dat gezond is en voor iedereen beschikbaar. Om dat op de lange termijn zeker te stellen, is een transitie nodig. Wie om zich heen kijkt, ziet daarvoor al hoopvolle aanzetten.

Nederland speelt een cruciale rol in het wereldvoedselsysteem. Wereldwijd hebben we belangrijke posities in de handel, de import en export van voedsel, kennis en technologie en de veredeling van gewassen en vee. Welke rol willen we spelen in de transitie?

De nieuwe debatreeks vindt plaats tijdens het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie en de zoektocht van de overheid naar een voedselagenda n.a.v. het rapport Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Flyer

Lees en/of download de flyer debatserie It’s the food, my friend! 2016: waarheen met ons voedselsysteem?

Kaarten via www.rodehoed.nl