Samenwerken op Circulair en Energie, en nu Door!

mei 11, 2017

Samenwerken op Circulair en Energie, en nu Door!

Drie jaar samenwerking binnen het programma Duurzaam Door heeft mooie resultaten opgeleverd voor de energietransitie en de circulaire economie. Maar we willen door! Op maandagmiddag 29 mei gaan we nadenken over het vervolg. Denkt u mee?

Symposium Duurzaam Door
Maandag 29 mei 2017
12:30 – 17:00 (inloop vanaf 12:00 uur)
Kerkzaal Boothstraat 7, Utrecht Centrum

Dagvoorzitter: dr. Jacqueline Cramer

Het landelijk programma Duurzaam Door bevordert de groene economie. Dit doen we door kennisontwikkeling, versterken van competenties en het verbinden van partijen. Na 3 jaar samenwerking binnen het programma staat de regio Utrecht er beter voor als het gaat om Energietransitie en Circulaire economie, maar we zijn er nog lang niet en we willen door.

Daarom nodigen we u uit om op 29 mei samen met ons na te denken over de volgende stappen én projecten richting een energieneutrale  en circulaire provincie Utrecht. De doelgroep bestaat uit gemeenten, bedrijven en lokale initiatiefnemers en ondernemers bezig met circulair en energie.

netwerkbijeenkomst Duurzaam DoorDatum, tijd en plaats

Maandag 29 mei 2017
12:30 – 17:00 (inloop vanaf 12:00 uur)
Kerkzaal Boothstraat 7, Utrecht Centrum

Symposium Duurzaam Door

Dagvoorzitter: dr. Jacqueline Cramer

Programma

12.00     Inloop met een broodje

12.30     Welkom door dagvoorzitter dr. Jacqueline Cramer

12.35     Opening door Gedeputeerde Pim van den Berg

12.45     Samenwerking in de regio – gesprek o.l.v. dr. Jacqueline Cramer

Samenwerking tussen regionale partijen, organisaties en mensen is essentieel om te zorgen voor duurzame energie en een circulaire regio. De afgelopen jaren zijn (mede gestimuleerd door het programma Duurzaam Door) verschillende nieuwe en effectieve samenwerkingsverbanden ontstaan. Welke zijn dit? En hoe kun je meedoen? De Regionale energiealliantie en Cirkelregio Utrecht presenteren zich en in gaan gesprek met de aanwezigen over regionale samenwerking.

13.10     Projectenparade

Pitches van succesvolle initiatieven die Door! willen. Met o.a. Explore Your World, CoP Circulair (ver)bouwen, Netwerk Lokale energie-initiatieven, 7DagenCirculair, Regionale Biobased productketen, Circulaire Scholen, Eneco EnergyCampus

 

14.00 Pauze

14.30 Werksessies doorontwikkeling regionale initiatieven

  1. Leer integraal werken aan verduurzaming van jouw vastgoed – MVO Nederland

Of het nu gaat om nieuwbouw, of renovatie van bestaand vastgoed; in alle gevallen dient er energiezuinig, met oog voor een gezonde werkomgeving voor de gebruikers en circulair – dus met behoud van waarde – gewerkt te worden. In de Community of Practice (CoP) circulair (ver)bouwen krijgen deelnemers – verantwoordelijken of uitvoerders van een (ver)bouwopgave – de kennis, kunde en vaardigheden aangereikt om dit succesvol te realiseren. Op meerdere plekken in Nederland zijn de laatste tijd circulaire, gezonde en energieneutrale gebouwen gerealiseerd. Op basis van hun ervaringen en lessen kunt u sneller en effectiever aan de slag. De CoP circulair (ver)bouwen is een vierdaags programma. In deze workshop krijgt u een voorproefje.

  1. Versnelling van de Energietransitie van onderop! – ODRU en NMU

Servicepunt Energie Lokaal & CoP Energie initiatieven
De provincie Utrecht telt inmiddels 45 energie initiatieven die actief zijn om hun wijk/dorp/gemeente te verduurzamen. Vanuit het Servicepunt Energie Lokaal krijgen zij ondersteuning bij de uitvoering van hun projecten. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe de initiatieven en facilitators elkaar vinden om de energietransitie te versnellen.

  1. Educatie en Circulaire economie: wat werkt en wat niet – IVN en Warenhuisje.nl

De transitie naar een Circulaire economie is naast een economische  transitie vooral ook een sociaal-culturele  transitie. Afval zien als grondstof en gebruik in plaats van bezit van spullen vraagt een verandering van denken en doen bij iedereen. Educatie op scholen is een krachtig middel om een dergelijke verandering vanaf de basis op te bouwen. Tegelijkertijd kan het betrekken van jongeren ook frisse, creatieve en eigen kijk opleveren voor organisaties die voor duurzaamheidsopgaven staan. Maar wat werkt wel en wat niet bij een complex thema als Circulaire economie?

Warenhuisje.nl ontwikkelde een educatieprogramma op het gebied van circulair denken en doen. IVN koppelt met het Jongerenadviesbureau opdrachtgevers met een actueel vraagstuk aan jongeren in schoolverband. Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we deze programma’s samen met partners opschalen en doorontwikkelen?

  1. Hoogwaardige en lokale toepassing van biomassa – NMU

Inventarisaties tonen aan dat er in de regio Utrecht een groot aanbod is van biomassa (hout, bermgras, agrarische reststromen etc.). Desondanks halen de meeste bedrijven die biobased producten maken hun grondstoffen uit andere provincies en landen. Wat is ervoor nodig om de keten lokaal te sluiten, en de lokaal beschikbare biomassa hoogwaardig toe te passen als grondstof in onze producten? Op basis van onderzoek door Leontien van Loo (NMU) zullen we in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen samen met organisaties uit de biomassaketen.

  1. Energiebesparing van onderop geregeld – Energie-U

Energiebesparing en opwekking vindt plaats op verschillende niveaus; van onderop en van bovenaf. De focus van de deelsessie richt zich op energiebesparing van onderop.

Het probleem in de praktijk is dat initiatieven en projecten van ‘onderop’ en regelingen van ‘bovenaf’ soms langs elkaar heen werken of elkaar in de weg zitten. Terwijl ze elkaar juist moeten versterken. Daarom willen we tijdens deze workshop ingaan hoe we dit succes kunnen behalen door middel van collectieve acties van onderaf; denk bijvoorbeeld aan het netwerk van energieambassadeurs die expertise en hulp bieden aan hun wijk om energie besparende maatregelingen te nemen. Hoe kunnen we innovatieve initiatieven zoals deze opschalen, wat is daarvoor nodig, en waar liggen de huidige barrières?

15.45     Presentatie genomineerden provinciale Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2017

16.00     Netwerkborrel

Aanmelden