Samen zonnestroom oogsten met Platform Buurtstroom

mei 27, 2016

Samen zonnestroom oogsten met Platform Buurtstroom

Samen met je buren investeren in zonnepanelen, en meeprofiteren via een korting op je energierekening? Dat kan per 1 juni via het nieuwe Platform Buurtstroom. Via een interactieve kaart kunnen investeerders en ‘dakeigenaren’ elkaar ontmoeten. Via het Servicepunt Energie Lokaal gaat de NMU het Platform uitrollen naar de 40 energie-initiatieven die zij in de provincie Utrecht ondersteunt.

Het platform wordt gelanceerd op 1 juni tijdens de inloopavond zonne-energie op het stadskantoor van Utrecht, als onderdeel van de Utrechtse Zon-10-Daagse. De gemeente Utrecht wil op deze manier iedereen in de stad toegang bieden tot een zonne-energiesysteem – ook al heeft hij of zij zelf geen geschikt dak.

Interactieve Buurtstroom kaart

Het Platform Buurtstroom, gebaseerd op een interactieve kaart, vormt een ontmoetingsplaats voor aanbieders van en deelnemers aan lokale collectieve zonne-energieprojecten. Hierdoor wordt het makkelijker om mee te doen aan een zonne-energieproject. De gemeente stelt een dak per wijk beschikbaar voor lokale projecten. Ook initiatiefnemers, zoals energiecoöperaties en ontwikkelaars, die deelnemers voor een project willen werven of hun diensten willen aanbieden, kunnen kosteloos gebruik maken van het platform.

Utrechtse Zon-10-daagse

Tijdens de Utrechtse Zon-10-daagse, zie nog loopt t/m 2 juni, staan de schijnwerpers gericht op de vele initiatieven in de stad en het creëren van ontmoetingen om tot nieuwe initiatieven te komen. Op de Inloopavond Zonne-Energie op 1 juni in het Stadskantoor kunnen geïnteresseerden advies krijgen en horen wat zonne-energie nou eigenlijk oplevert, hoe het werkt en welke subsidieregelingen er zijn. Wees welkom! Op 2 juni is er een Solar Tour Utrecht op de fiets langs de zonnige successen van Utrecht. Fiets mee!

Utrechts Platform m.m.v. NMU

Het platform Buurtstroom komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Utrecht, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), Energie-U en de Utrechtse ontwikkelaar Map in Mind. Het platform is volledig onafhankelijk en gratis beschikbaar voor deelnemers en dak-eigenaren. Het platform komt in eerste instantie voor de gemeente Utrecht beschikbaar en de intentie is om het in de komende maanden landelijk uit te rollen.