Ruim baan voor eigen duurzame energie!

augustus 23, 2012

Ruim baan voor eigen duurzame energie!

Samen met je buurt energie opwekken, dat kan en dat gebeurt al op grote schaal. Nu nog de regels bijstellen: bijvoorbeeld gunstigere belastingen, eerlijke toegang tot infrastructuur en meer mogelijkheden voor financiering. Een brede alliantie van organisaties, waaronder de NMU, maakt zich hier sterk voor. 

Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s vragen om meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Daar is ook al veel over gepraat. Nu is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken Een alliantie van partijen uit de samenleving wil de politiek daarbij helpen. Daarvoor is een breed ondersteunde pleidooi opgesteld. Uitgangspunt: stel decentraal centraal. Deze visie is ook een antwoord op de in de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie om te onderzoeken hoe kleinverbruikers decentraal duurzame energie kunnen produceren voor eigen gebruik.

‘Laat kleinverbruikers belastingvrij produceren’

De belangrijkste maatregel waar de alliantie voor kiest is kleinverbruikers in staat te stellen zelf hun benodigde energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over geheven wordt. Hierdoor wordt het voor velen interessant om in de opwekking van eigen energie te investeren. Daarmee, zo stelt de alliantie, blijft de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar en zorgt het voor positieve lokale sociaal economische effecten. Momenteel voert de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een studie uit naar de omvang van deze effecten.
De alliantie roept het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om samen te werken aan de snelle realisatie van deze visie.

Ruim baan voor duurzaam

Decentraal duurzaam heeft de toekomst. Steeds meer burgers en bedrijven kiezen ervoor om zelf én samen energie op te wekken. Wetten en regels staan hen daarbij in de weg. In een gezamenlijke reactie op de visie die het ministerie van EL&I aan het ontwikkelen is op decentraal duurzaam doet de alliantie een oproep: Maak ruim baan voor decentraal duurzaam. Om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te houden.

De alliantie bestaat uit de volgende organisaties:

 • De Natuur en Milieufederaties (waaronder de NMU)
 • Federatie Vereniging e-Decentraal
 • VNG
 • Klimaatverbond
 • Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid
 • Aedes vereniging van woningcorporaties
 • LTO Nederland
 • Natuur en Milieu
 • Greentech Alliantie: Uneto-VNI, Duurzame Energie Koepel, FME-CWM
 • Vereniging Eigen Huis
 • HIER Klimaatcampagne
 • Nederlandse Woonbond