Ruim 700.000 euro voor kleine landschapselementen

december 23, 2016

Ruim 700.000 euro voor kleine landschapselementen

Kleine landschapselementenBij de behandeling van de Natuurvisie in Provinciale Staten op 12 december jl. werd bekend dat er de komende zes jaar meer dan 7,5 ton beschikbaar is voor kleine landschapselementen. Een substantieel bedrag dat het mogelijk maakt om nieuwe elementen aan te leggen.

Het Utrechtse landschap staat onder druk en mooie landschapselementen als pestbosjes, knotbomen, huisboomgaardjes, geriefhoutbosjes, rietkragen en singels verdwijnen, omdat er geen geld is voor onderhoud.

Daarom hebben verschillende partijen hun krachten gebundeld en heeft Linda van Dort, wethouder van gemeente Stichtse Vecht, namens hen op 23 november 2016 bij de provinciale commissie RGW ingesproken om geld beschikbaar te krijgen voor het beheer van deze elementen.

Krachten bundelen
“We zijn blij dat de provincie het belang ziet van de kleine landschapselementen,” aldus Linda van Dort. “Dit substantiële bedrag maakt het mogelijk om nieuwe elementen aan te leggen. Graag zouden we met provincie en betrokkenen een plan opstellen hoe we dit het beste kunnen inzetten.”

Wethouder Van Dort heeft aangeboden om samen met de provincie, gebiedscommissies en Landschap Erfgoed Utrecht een plan van aanpak op te stellen om de middelen effectief te besteden. De provincie maakt al gebruik van een waardekaart en deze kan aangevuld worden met gemeentelijke elementen. Daarnaast kan gekeken worden of de provinciale middelen aangevuld kunnen met beschikbare gemeentelijke middelen.

Met het bundelen van krachten is een mooie eerste stap gezet richting behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Natuurbescherming
Het behouden, versterken en verbinden van de natuur, vormt de kern van de Natuurvisie en het Beleidskader Wet natuurbescherming die Provinciale Staten op 12 december hebben vastgesteld. Met dit nieuwe natuurbeleid is de provincie straks klaar voor de invoering van de Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat.

Bron: Utrecht-West