Ruim 5.700 nieuwe deelauto’s

september 19, 2017

Ruim 5.700 nieuwe deelauto’s

 Een steeds groter aantal autobezitters deelt zijn/haar auto.
Aan de stijgende trend van autodelen is nog geen einde gekomen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KpVV. In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland. Dit betekent weer een sterke groei van 23% (ruim 5.700 auto’s) ten opzichte van 2016.
De groei in deelauto’s is het sterkst in de G4-steden. In de gemeente Amsterdam staan de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. Van alle deelauto’s is 86 procent te vinden bij een carsharing platform (peer-to-peer). Via zo’n platform kun je auto’s van particulieren huren. Afgelopen jaar groeide deze deelvorm ook het snelst met 31%). Dit blijkt uit onderzoek van CROW-KpVV, dat maandag 18 september om 16.00 uur wordt gepubliceerd als editie ‘Autodelen’ in het dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Groei vooral in G4-gemeenten

Opnieuw is er een forse groei van het aantal deelauto’s. Ook in minder verstedelijkte gebieden neemt het aantal toe. De groei is het sterkst in de vier grote steden en is vooral te danken aan de carsharing platforms, waarbij particulieren hun auto met anderen delen. Het aantal roundtrip (klassieke) deelauto’s neemt ook toe, maar minder sterk. Aanbieders van roundtrip carsharing zetten vooral in op een groei van het aantal actieve gebruikers.

 

MyWheels, een aanbieder van zowel roudtrip carsharing als peer-to-peer autodelen, beaamt dit. “Ook wij zien een explosieve groei van het aantal autodelers met particuliere auto’s. De impact van autodelen wordt steeds concreter. Naast ruimtebesparing, staat de CO2 reductie van één deelauto gelijk aan 425 bomen. De financiële prikkel blijft voor veel autoverhuurders een belangrijk argument voor autodelen”, zegt Karina Tiekstra, directeur van MyWheels.

 

De grootste aanbieder van roundtrip deelauto’s is Greenwheels. “Het aantal leden is bij ons de afgelopen anderhalf jaar hard gegroeid met 43 procent, dat komt neer op 1.500 leden per maand”, zegt Andrew Berkhout, directeur bij Greenwheels. “Ik zie nog veel potentie om te groeien, er is veel interesse in innovatieve mobiliteitsoplossingen en een deelauto is in veel gevallen efficiënter dan een eigen auto bezitten.”

 

Schone mobiliteit

Mensen die autodelen, maken veel minder autoritten. In plaats daarvan reizen ze meer met het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Autodelen draagt daarom bij aan een lager autogebruik en -bezit. Dat is goed voor het milieu. In steden draagt het ook bij aan minder geparkeerde auto’s.

De meeste deelauto’s zijn schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Dat komt doordat veel auto’s nieuwer, kleiner en zuiniger zijn. Ook zijn deelauto’s vaker dan gemiddeld elektrisch: 4 procent van de deelauto’s is elektrisch, tegen 1 procent van alle Nederlandse auto’s.

 

Door in te zetten op autodelen, als onderdeel van het mobilteitsbeleid, valt er voor steden, maar ook op het platteland veel te winnen. Samen met de Green Deal Autodelen adviseert CROW-KpVV gemeenten over de manier waarop zij autodelen kunnen stimuleren.

 

Autodeel-gemeenten scoren in top 10 duurzaamste mobiliteit

Tegelijk met het bekend maken van de nieuwe deelautocijfers is ook de prijs uitgereikt aan de gemeente met de duurzaamste mobiliteit. Gemeenten zijn hiervoor beoordeeld op 14 indicatoren (waaronder deelauto’s) en op hun mobiliteitsplan. De drie gemeenten die de meest duurzame mobiliteit kennen (Utrecht, ’s-Gravenhage en Culemborg) scoren ook alle drie hoog met autodelen (zie http://www.duurzaamheidsscore.nl).

 

De deelauto past bij de toekomst

Autodelen past in de verschuiving van bezit naar gebruik, waarbij men wel de lusten maar niet de lasten van een auto wil hebben. Hierin past ook de snelle groei van private leaseconcepten, die overigens goed combineert met autodelen. Opvallend dit jaar is ook de toegenomen interesse in autodelen van projectontwikkelaars die de deelauto steeds vaker een plek geven in nieuwbouwconcepten. Ten slotte wordt er veel verwacht van technologie die autodelen makkelijker maakt en integreert in bredere mobiliteitsoplossingen, zoals MaaS (Mobility as a Service) apps, waar je als reiziger kunt beschikken over een breed palet aan vervoersmiddelen.

 

Meer inzicht nodig in het gebruik

Er is steeds meer behoefte aan inzicht in het gebruik van autodelen. Daarom verkent CROW-KpVV samen met de gemeente Utrecht en een aantal aanbieders de mogelijkheden om hier meer inzicht in te krijgen.

Bron: Autodelen.nl