Ring Utrecht weer op agenda Tweede Kamer

oktober 5, 2012

Ring Utrecht weer op agenda Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft volgende week overleg over de Ring Utrecht en welke stappen de minister moet gaan nemen. Na de Kamerverkiezingen is de samenstelling van de Kamer zodanig veranderd dat andere coalities op mobiliteitsgebied mogelijk zijn dan voorheen. Het is nu zelfs mogelijk dat de Kamer beslist dat de minister eerst een variant moet gaan onderzoeken waarin de bak van Amelisweerd niet wordt verbreed.

Naast de niet verbrede bak staat ook nadrukkelijk het snelheidsregime op de agenda. Een maximumsnelheid van 80 km/u op de A27 kan mogelijk veel uitmaken op de uitstoot van geluid en vieze lucht. Een paar seconden langer reizen kan zo veel uitmaken voor de omgeving.

Voor een kwalitatief hoogstaande inpassing is meer nodig dan het beschermen van Amelisweerd. Utrecht moet de komende decennia zich op een hoogwaardige manier kunnen ontwikkelen met veel schonere lucht en minder herrie voor omwonenden. Maar ook de Uithof moet zich kunnen ontwikkelen. Voor deze aspecten is nog veel extra geld nodig.

Het Kracht van Utrecht Initiatief en de bewoners van Lunetten zijn aan het actievoeren.

In Provinciale Staten is volgende week woensdag een interpellatiedebat, aangevraagd door de SP. Daar wil men toelichting op de keuze van het college. Bij Bestuur Regio Utrecht blijkt de keuze voor 2×7 rijbanen vooral ingegeven door de portefeuillehouder. Een deel van de leden van het algemeen bestuur is minder enthousiast. Of dat leidt tot een aanpassing van het instemmen van BRU als geheel moet volgende week blijken.

Het Kameroverleg over de verbreding van de A27 vindt plaats op woensdag 10 oktober van 12.30 tot 14.30 uur. Volg het debat live via www.tweedekamer.nl.