Ring Utrecht: NMU teleurgesteld in Haagse politiek

november 30, 2016

Ring Utrecht: NMU teleurgesteld in Haagse politiek

Met het besluit om de Ring Utrecht te verbreden heeft de Tweede Kamer gisteren een historische fout gemaakt. Het kostbare en overbodige snelwegproject vergroot de druk op de leefomgeving  en kent grote uitvoeringsrisico’s. De NMU ontkent dat het een gelopen race is.

Ring aanbieding petitie
Roald van der Linde (VVD), ondervoorzitter van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, neemt de petitie in ontvangst van John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken, Kerngroep Ring Utrecht).

Samen met lokale milieu- en bewonersorganisaties, de Kerngroep Ring Utrecht, bood de NMU op 28 november aan de Tweede Kamer een petitie aan met 8.700 handtekeningen tegen de verbreding van de snelwegen rond Utrecht. Veel Utrechters maken zich zorgen om de luchtkwaliteit, om geluid, en om  aantasting van natuur. Ook de gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht zijn uiterst kritisch op de snelwegplannen.

Ongevoelig voor zienswijze en handtekeningen

Eerder dit jaar diende de NMU samen met de Kerngroep Ring Utrecht een een zienswijze in op het Ontwerp Tracébesluit. Onze argumenten daarin over nut en noodzaak worden bevestigd door rapporten van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Andere deskundigen erkennen net als wij de uitvoeringsrisico’s en aantasting van de leefomgevingskwaliteit. De Haagse politiek blijkt niet gevoelig voor al die argumenten, en dus ook niet voor de handtekeningen.

Zelfs de PvdA, onlangs bij monde van partijleider Diederik Samsom nog uiterst kritisch op de verbreding van de Ring Utrecht, stemde gisteren gewoon in met de wens van minister Schultz.

Verbreding Ring nog geen gelopen race

Minister Schultz van Haegen doet er alles aan om de indruk te wekken dat de verbreding zeker doorgaat. Maar voordat het Ontwerp Tracébesluit een vastgesteld Tracébesluit kan worden, moeten alle partners in de regio nog een bestuursakkoord tekenen. Een belangrijk onderwerp daarin is de relatie tussen de snelwegen en de wegen in de stad en regio, het zogenoemde ‘onderliggend wegennet’. De invloed van de snelwegverbreding en toename van het autoverkeer op dat wegennet zijn tot nu toe niet goed in de plannen opgenomen. Dat kan nog van invloed zijn op de ondertekening van het bestuursakkoord door de gemeente Utrecht.