Rijsbruggerweg doorsnijdt gebied tussen Houten en Bunnik definitief

februari 13, 2013

Rijsbruggerweg doorsnijdt gebied tussen Houten en Bunnik definitief

De aanleg van de Rijsbruggerweg, tussen Houten en de A12 bij Bunnik, begint later dit jaar. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de aanleg verworpen. Samen met veel inwoners is de NMU teleurgesteld over deze nieuwe doorsnijding van het open landschap.

De plannen voor de weg zijn al oud. De gemeenten Bunnik en Houten kwamen er samen niet uit, vooral vanwege de ongelijke verdeling van lusten en lasten. In 2010 nam de provincie de regie over, met als doel snelle realisatie. De gemeente Houten zal zich winnaar voelen in de strijd, al gaat de nieuwe weg ten koste van de recreatieve groene zoom die veel Houtenaren gebruiken.

De NMU heeft zich altijd verzet tegen het tracé. De nieuwe doorsnijding tast het landschap te veel aan, vindt de organisatie. Zeker gezien de plek van Fort Vechten daarin, als Nationaal Centrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ook verkeerskundig heeft het de NMU altijd verbaasd dat enkele varianten niet zijn onderzocht. Op basis van wél onderzochte varianten leek het verbeteren van het bestaand wegennet meer winst op te leveren in reistijd, kosten en behoud van landschap.

Het gebied tussen de A27, A12, Houten en Odijk krijgt nu het Nationaal Waterliniecentrum, de nieuwe weg én de mogelijk verbrede Ring Utrecht te verwerken. De NMU hoopt dat naast al dit asfalt en beton ook natuur en recreatie een opwaardering krijgen.