Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad

juli 15, 2016

Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad

Tijdens het Cirkelstad-event van 17 juni hebben meer dan 40 partijen uit de Utrechtse regio, waaronder de NMU, de Green Deal Cirkelstad getekend. Hiermee hebben ze beloofd om werk te maken van steden ‘zonder afval en zonder uitval’.

Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen, zoals bouw- en sloopafval, matrassen en biomassa, worden weer toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt tevens verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken (markt)partijen. Geen uitvallers dus.

Alle ondertekenaars van de Green Deal Cirkelstad. Foto: Mooij Fotografie
Alle ondertekenaars van de Green Deal Cirkelstad. Foto: Mooij Fotografie

De NMU werkt aan een circulaire economie door partijen in de regio te verbinden binnen de Cirkelregio Utrecht: een regio in de provincie Utrecht die geen afval meer produceert, omdat alle restmaterialen gebruikt kunnen worden als grondstof voor iets anders. De NMU heeft een sterk regionaal netwerk en verbindt bewoners aan bedrijven aan overheden. We zetten concreet in op het creëren van ketens die vraag en aanbod in de circulaire markt bijeen brengen. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat alle overheden in de Provincie Utrecht het goede voorbeeld volgen van de koplopergemeenten (Utrecht, Amersfoort, Houten en Woerden) en provincie Utrecht om in 2020 minimaal 10% circulair in te kopen. Voor de woningcorporaties zet de NMU zich in om concrete afspraken te formuleren in de jaarlijks te sluiten prestatie-afspraken die gaan over het sluiten van kringlopen in de bouw. Particulieren dragen bij aan de circulaire economie, bijvoorbeeld op gebied van bouw/sloopafval, maar ook op andere terreinen zoals de Stadswormerij in Amersfoort, de Kledingbibliotheek in Utrecht en het Groene Huis doen zich kansen voor. De NMU ondersteunt initiatieven die van start willen.

Veel verschillende partijen bij Green Deal Cirkelstad

Op 17 juni waren de marktpartijen, gemeenten, kennisinstellingen, het rijk en maatschappelijke organisaties volop aanwezig. Marc van der Linden (Eneco) gaf aan dat Eneco de fabriek op Lage Weide de komende jaren gaat ontwikkelen naar een campus. Daar kunnen studenten, start-ups en bedrijven nieuwe businessmodellen en toepassingen bedenken en testen om van reststromen uit de stad nieuwe producten te maken. Lot van Hooijdonk (wethouder duurzaamheid Utrecht) zet zich in om particuliere initiatieven, van bijvoorbeeld een ontwikkelaar, corporatie of groep bewoners, te stimuleren om dit circulair te gaan doen. André Henken (adviseur Raad van Bestuur Hogeschool Utrecht) ziet de kans om studenten nauwer met het bedrijfsleven samen te laten werken. Het eerste studenten atelier is al een feit.

Elk half jaar komen de partners uit de verschillende Cirkelsteden bijeen om elkaar te inspireren en kennis te delen. De partners Search, BOOT en Copper8 lanceerden de ‘Cirkelstad evaluatietool’ waarmee projecten op ambitie én realiteit getoetst gaan worden. Onder leiding van Jacqueline Cramer, oud minister van VROM, ontstond een kennisagenda om structureel onderzoek op te zetten. Gefaciliteerd door studenten vanuit het Centre for Sustainability.

Projecten die het verschil maken

Projecten werden gepresenteerd die het verschil maken in Nederland. Inbo gaf een inkijkje in het project ‘A Home Away From Home’, de prijsvraag die het COA uitschreef voor gepaste huisvesting voor vluchtelingen. DoepelStrijkers liet het nieuwe ontwerp zien van Het Dorp (Arnhem) en hoe sloopmaterialen nu al een herbestemming krijgen. Naast alle debatten tussen professionals waren er dit keer ook 15 studentengroepen van de Hogeschool Utrecht die hun onderzoekservaringen opleverden aan hun opdrachtgevers. Het realiseren van Nul-op-de-meter woningen blijkt volgens hen geen punt meer te zijn!

Bekijk een impressie in het onderstaande filmpje!