Regie nodig voor verduurzaming veehouderij

oktober 28, 2016

Regie nodig voor verduurzaming veehouderij

Op 25 oktober bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uit over de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. Volgens de speciale SER commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels komt de noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij alleen op gang als de overheid de regie neemt. De afgelopen jaren zijn er weliswaar vele initiatieven genomen en rapporten geschreven, maar de verduurzaming komt te langzaam op gang. De commissie adviseert daarom een nationaal regisseur als aanjager te benoemen en uitsluitend de voorhoede van duurzame ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van financiering en belastingvoordeel.

Verduurzaming van de veehouderij moet leiden tot een betere maatschappelijke inbedding. De commissie constateert dat daarvoor extra acties nodig zijn. De SER pleit onder andere voor een betere dialoog tussen boeren en burgers.

In een reactie op het SER-advies laat Natuur&Milieu weten dat zij het eens zijn met een aanpak gericht op een voorhoede van duurzame ondernemers. Echter, zij missen een aanpak voor de achterhoede. “Juist de achterhoede-boer produceert teveel mest, put de grond uit en geeft niet om de natuur.”

Volgens Natuur&Milieu moet de SER commissie maatregelen voorstellen om de achterhoede te saneren in hun dierenaantallen. Dat komt de concurrentiepositie van de voorhoede-boer ten goede.

De NMU campagne “Op zoek naar de duurzame boer” sluit goed aan op de voorstellen van de SER. Voor deze campagne zijn wij op zoek naar duurzame koplopers in de provincie Utrecht. We brengen de duurzame initiatieven in kaart en hopen andere boeren te inspireren. Bovendien proberen we de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen.