Redden vleermuizen het Huis van Bartels?

april 11, 2017

Redden vleermuizen het Huis van Bartels?

Het Huis van Bartels in Amersfoort kan voorlopig openblijven. De kap van de oude bomen rond het Huis gaat voorlopig niet door, omdat er mogelijk vleermuizen in zitten. Het Adviespunt Ruimte van de NMU ondersteunde het Huis van Bartels bij het aanvechten van de kapvergunning, die nu is opgeschort.

Huis van BartelsOnlangs werd er een boom met holle ruimtes ontdekt. Dat kan betekenen dat er vleermuizen in de boom huizen. Daardoor is er eerst onderzoek nodig; dat kan tot september duren. Tot die tijd wordt er geen boom gekapt.

Woningcorporatie De Alliantie wil woningen bouwen op het terrein van de voormalige boomkwekerij Bartels. Het zou het einde betekenen voor Huis van Bartels, een ontmoetings- en activiteitenplek voor met name senioren en mensen met een niet-westerse achtergrond. In 2015 kreeg het Huis van Bartels een eervolle vermelding in het kader van de Pluk van de Pettefletprijs van de NMU.

De mensen van het buurtinitiatief verzetten zich tegen de nieuwbouwplannen en zijn daarom naar de rechter gestapt. De hoop is dat ze in de gewonnen tijd druk kunnen uitoefenen op de Amersfoortse politiek.